Bijgewerkt: 1 juli 2022

SWO uit zorgen over toestroom vrijwilligers

Nieuws -> Sociaal

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
08-07-2005

De Stichting Welzijn Ouderen (SWO) uit in het jaarverslag 2004 haar zorgen over de geringe toestroom van vrijwilligers en de stijgende gemiddelde leeftijd van vrijwilligers.

SWO probeert de bijdrage van vrijwilligers ook in de komende tijd te waarborgen en zoekt zelfstandig oplossingen door middel van bijvoorbeeld brainstormsessies.

„Helder is dat de vrijwilliger van nu zich niet meer laat verleiden tot reguliere taken over langere periodes, maar voorkeur heeft voor incidentele activiteiten en een beperkte inzet in tijd," aldus voorzitter Jan de Vries in het jaarverslag.

Het Buurtproject Ouderen en de werving van vrijwilligers heeft wel haar vruchten afgeworpen. In 2004 heeft SWO zich vooral gericht op de voorbereiding op de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Die wet wordt in 2006/2007 van kracht. Daarbij staat de vraag van de klant centraal.

Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.