Bijgewerkt: 13 juli 2024

'Samen Brandveilig' campagne gelanceerd

Nieuws -> Brandweer

Bron: Brandweer Amsterdam-Amstelland
30-03-2012

Op woensdag 28 maart 2012 lanceerde Brandweer Amsterdam-Amstelland in het Amsterdam Museum de campagne 'Samen Brandveilig'. Deze campagne is erop gericht om burgers meer bewust te maken van hun eigen verantwoordelijkheid in het voorkomen van brand.

De lancering viel samen met de opening van het landelijke Jan van der Heijdenjaar, waarin de grondlegger, Jan van der Heijden, van de huidige brandweer wordt herdacht.

Beter-B Amstelveen
(Bron Wikipedia - 2012)

Jan van der Heijden (1637 - 1712) was een architectonisch landschapsschilder, een schilder van stadsgezichten en de uitvinder van een verbeterde brandspuit en straatlantaarn


Samen Brandveilig

De brandweer in Nederland maakt een koerswijziging door, waarbij naast repressie, ook aandacht wordt besteed aan het voorkomen van branden. Burgers worden actief benaderd om zélf verantwoordelijkheid te nemen in het brandveiliger maken van hun leefomgeving. ‘In 66% van de woningbranden die in 2011 in onze regio heeft gewoed, bleek geen er geen rookmelder aanwezig.

En de meeste woningbranden ontstaan door onoplettendheid, in 31% van de gevallen tijdens het koken. Dat toont aan, dat het noodzakelijk is om in actie te komen,' zegt commandant Elie van Strien. ‘We gaan per kazerne kijken, waar in het verzorgingsgebied de grootste behoefte aan is.

Dit kunnen voorlichtingsbijeenkomsten op scholen zijn, of juist meer aandacht voor de brandveiligheid bij bedrijven. Ons doel is om de komende jaren het aantal branden en gewonden en de schade door brand terug te dringen.'

Brandweer  Amstelveen
(Bron Brandweer Amsterdam-Amstelland - 2012)

Vanaf 1 januari 2012 is Elie van Strien (1953) commandant van Brandweer Amsterdam-Amstelland


Eén van de activiteiten die Brandweer Amsterdam-Amstelland daarom is gestart, is het afleggen van woningbezoeken in stadsdeel Zuidoost. Van Strien: ‘Veel mensen denken, dat brand alleen voorkomt bij de buren. Wat ze vergeten is, dat de buren precies hetzelfde denken.

Brand kan ons allemaal overkomen, maar belangrijker: brand kunnen we ook allemaal voorkomen. Het is aan ons als brandweer om de burgers te wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid en hen te adviseren wat zij zelf kunnen doen om hun woning brandveiliger te maken.

Wij zetten onze deskundigheid in om samen met de bewoners te kijken, waar de mogelijke gevaren zijn en hen tips geven om maatregelen te nemen.' Brandweer Amsterdam-Amstelland zoekt nadrukkelijk de samenwerking met belanghebbende partijen, zoals woningcorporaties en diverse maatschappelijke organisaties.

Jan van der Heijdenjaar

Woensdag 28 maart 2012 is het 300 jaar geleden dat Jan van der Heijden, uitvinder van de slangenbrandspuit en de eerste commandant van het Amsterdamse korps, overleed. Dankzij hem is brandbestrijding 340 jaar geleden veranderd.

Zijn uitvindingen zorgde voor een andere werkwijze, andere inzet van de brandweer en een nieuwe manier van brandbestrijding, met een vergroting van de veiligheid tot gevolg. Van Strien: ‘De brandweer anno nu staat voor zo'n zelfde grote verandering.

In de geest van Jan van der Heijden innoveren we op allerlei gebieden om nog beter te worden dan we al zijn. De campagne ‘Samen Brandveilig' is daar één voorbeeld van, maar ook intern kijken we naar mogelijkheden om onszelf te verbeteren. Daarom is besloten om 2012 uit te roepen tot het Jan van der Heijdenjaar.'

In het Jan van der Heijdenjaar organiseert Brandweer Amsterdam-Amstelland diverse evenementen met het thema Samen Brandveilig. Zo komt er in september een bijzondere fototentoonstelling in het Amsterdamse Stadsarchief.

Op 19 en 20 mei 2012 wordt het eerste Nederlandse brandweer kinderfestival georganiseerd. Om het Jan van der Heijdenjaar te openen, schenkt brandweercommandant Elie van Strien een historisch pronkstuk van de brandweer aan museumdirecteur Paul Spies.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.