Bijgewerkt: 25 juni 2022

Samen inkopen is niet zo eenvoudig

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Weekblad
11-03-2009

Samen inkopen doen met andere gemeenten in de regio om kortingen te kunnen bedingen bij leveranciers, klinkt aantrekkelijk, maar er zitten ook haken en ogen aan. De VVD-fractie had Burgemeester en Wethouders gevraagd de mogelijkheden voor gezamenlijke inkoop te onderzoeken. 'De wil is zeker aanwezig,' aldus B en W, 'en leidt in specifieke gevallen tot een goed resultaat.

Onze ervaring leert echter ook, dat de specifieke wensen en eisen van onze gemeente en de eventuele partners een groot struikelblok (kunnen) vormen.' Als Amstelveen gebruik wil maken van de ervaringen van andere gemeenten, dan blijken er soms zelfs auteursrecht gehanteerd te worden op bijbehorende stukken, die alleen tegen ruime vergoedingen beschikbaar worden gesteld.

Raat Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

VVD-Amstelveen raadsleden Herbert Raat (l) en Jacques Alberts, tijdens de vergadering van de commissie Burgers en Samenleving in januari 2009


Inkopen voor riolering samen met Amsterdam leidde tot een opslag van 10 procent, waarmee het voordeel voor Amstelveen wegviel. De VVD stelde voor een gezamenlijk inkoopbureau op te zetten, maar daarvoor bestaat volgens B en W gezien bovenstaande ervaringen te weinig perspectief.

VVD-raadslid Herbert Raat vindt de opstelling van het colllege, te passief. „Wij gaan hier vervolgvragen over stellen," zegt hij. „Wij vinden dat Amstelveen hier juist een voortrekkersrol in moet spelen. De komende jaren wordt het financieel minder voor de gemeenten. Dan is het juist hard nodig te zoeken naar manieren om kosten te besparen. Misschien levert het pas over twee, drie jaar resultaten op en misschien lukt het ook niet, maar dan heeft Amstelveen het in ieder geval geprobeerd."

Raat ziet het liefst dat Amstelveen een grote bijeenkomst met gemeenten uit de regio organiseert om te zien hoe door middel van een gezamenlijke aanpak voordeel behaald kan worden. „Het college moet de handschoen oppakken."Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.