Bijgewerkt: 2 maart 2024

Samen praten over de woonvisie van Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
12-05-2023

Op dinsdag 23 mei 2023 is er om 19.00 uur een bijeenkomst in de Annakerk om samen te praten over de woonvisie Amstelveen. Elke inwoner van Amstelveen is van harte welkom. Aanmelden is verplicht. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar wonen@amstelveen.nl .

Amstelveen heeft beperkte ruimte om extra woningen te realiseren. Om ervoor te zorgen dat de nieuwe woningen bij de juiste groepen terechtkomen, wordt een woonvisie 2023-2030 opgesteld. Een eerste voorlopige versie wordt nu ter consultatie aangeboden aan de inwoners, gemeenteraad en andere belangrijke partijen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2023)

Adam Elzakalai (VVD) wethouder Wonen

Context. De gemeente Amstelveen met al haar kernen en wijken is een zeer aantrekkelijke gemeente om in te wonen. Strategisch gelegen tussen Amsterdam en Schiphol is het een perfecte uitvalsbasis voor velen. Het voorzieningenniveau is hoog, er is veel groen en met het Stadshart heeft Amstelveen een zeer aantrekkelijk winkelaanbod. Tot en met 2030 verwachten we zo'n 6.000 woningen toe te voegen, daarmee groeit Amstelveen naar circa 110.000 inwoners. Met de huidige knelpunten zal het behalen van dit aantal woningen een pittige uitdaging worden.

De grenzen van de groei lijken in zicht. Dit betekent dat we goed moeten nadenken welke woningen we op welke plekken toevoegen. Een wijkgestuurde aanpak is hiervoor essentieel. We verwachten dat de vraag groter blijft dan het aanbod, aan de gemeente de taak om de schaarste te verdelen. Een gebalanceerde woningvoorraad is essentieel voor een evenwichtige en leefbare gemeente. Om een passende woningvoorraad te waarborgen is het noodzakelijk dat we hier continu over in gesprek blijven. De druk die op de gemeente staat, zowel door interne als externe factoren dwingt ons tot het maken van ingewikkelde keuzes.

De vraag naar woningen in Amstelveen is het hoogste van Nederland. De gemeente streeft naar passende woningbouw voor een leefbare gemeente, want als we te veel woningen bouwen komen de voorzieningen onder druk te staan. Amstelveen blijft investeren in bestaande woonwijken om de leefbaarheid te versterken. Om de wooncrisis te doorbreken moeten de gemeente op zoek naar nieuwe innovatieve oplossingen. Het doel is om tot een woonvisie te komen die de wensen van de gemeente weerspiegelt, maar tegelijkertijd voldoende ruimte biedt om mee te bewegen met maatschappelijke en economische ontwikkelingen. De concept Tachtigprocentversie Woonvisie 2023-2030 is hier (pdf 17 pagina’s) te bekijken. Adres: ANNA Amsterdamseweg 22, 1182 HD AmstelveenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.