Bijgewerkt: 3 december 2022

Samen werken aan geletterdheid

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
07-09-2010

Van 6 tot en met 12 september 2010 is het de landelijke Week van de Alfabetisering. In die week vragen gemeenten en instellingen aandacht voor mensen die niet (goed) kunnen lezen en schrijven. De gemeente roept burgers op om laaggeletterden of analfabeten in hun omgeving te wijzen op de mogelijkheden die er zijn om aan deze situatie iets te doen. Zo subsidieert de gemeente lees- en schrijfcursussen.

 In de praktijk blijven de meeste laaggeletterden onzichtbaar. Uit angst of schaamte houden ze liever hun mond over hun probleem. Dit is alleen te veranderen als het taboe op laaggeletterdheid doorbroken wordt. Tijdens de Week van de Alfabetisering wordt landelijk aandacht gevraagd voor dit probleem.

Wethouder Koops van Welzijn heeft veel sympathie voor dit onderwerp. “De gemeente besteedt hier graag aandacht en geld aan. Wij geven subsidie aan het opleidingscentrum ROC voor cursussen lezen en schrijven. Jaarlijks zijn er gemiddeld acht cursisten. Dat is niet veel, maar we blijven het aanbieden. Het is immers belangrijk dat niemand wordt uitgesloten van maatschappelijke en sociale participatie doordat men niet kan lezen en schrijven.” In Nederland hebben 

anderhalf miljoen Nederlanders moeite met lezen en schrijven. Daar kunnen ook Amstelveners toe behoren. Koops: “Ik roep graag burgers op om laaggeletterden in hun omgeving te wijzen op de mogelijkheden om hier iets aan te doen. Het herkennen van het probleem is belangrijk. Nu is dit vaak nog een verborgen probleem, wat tot sociale uitsluiting en verborgen leed kan leiden. Als u iemand kent, doet u dan alstublieft de grootste moeite om hen te overreden de cursus te volgen. Het zal hun leven ten goede veranderen.”

Andere acties die de gemeente organiseert, zijn divers. Zo komt binnenkort de stichting Lezen en Schrijven bij de gemeente langs. Deze stichting heeft een herkenningswijzer samengesteld. Ook kijken ambtenaren van de afdelingen Werk & Inkomen en Sociale Voorzieningen of mensen zelf hun formulieren kunnen invullen.

Volwassenen die moeite hebben met lezen en schrijven kunnen zich aanmelden voor het volgen van een cursus voor volwassenen bij het ROC Amsterdam, telefoonnummer (020) 57 91 222. De herkenningswijzer is te downloaden op www.lezenenschrijven.nlAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.