Bijgewerkt: 5 december 2022

Samenwerking gemeente en politie kan beter

Nieuws -> Informatief

Bron: VNG
30-07-2010

Om de lokale veiligheid verder te kunnen verbeteren moet de samenwerking tussen gemeente en politie worden gemoderniseerd. Gemeenten moeten bindende afspraken kunnen maken over wat de politie aan ze levert. Dat is de conclusie van prof. dr. Pieter Tops (Politieacademie / Universiteit van Tilburg) in het rapport Sleuren of sturen? Gemeenten en de sturing van veiligheid en politie.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De VNG is positief over de conclusies en aanbevelingen en overlegt de komende maanden met de korpsen en het nieuwe kabinet over de uitvoering ervan.

Uit diverse onderzoeken blijkt, dat de afstemming tussen gemeenten en politie beter kan. Daarom heeft de VNG Pieter Tops gevraagd te onderzoeken, hoe die afstemming beter kan, zodat gemeenten het lokaal veiligheidsbeleid goed kunnen vormgeven, welke vorm het politiebestel ook krijgt.

Bevindingen Tops

Gemeenten hebben in de afgelopen jaren een steeds actiever integraal veiligheidsbeleid gevoerd en maken meer gebruik van bestuurlijke bevoegdheden om openbare ordeverstoring te voorkomen. De scheiding tussen opsporing en handhaving van de openbare orde valt steeds meer weg: bij de aanpak van overlast en complexe veiligheidsvraagstukken als voetbalvandalisme en georganiseerde criminaliteit werken verschillende partijen samen.

 Gemeenten nemen daarnaast meer gespecialiseerde toezichthouders en handhavers in dienst en mobiliseren ook andere organisaties en burgers om een bijdrage te leveren aan het veiligheidsbeleid.

Tops komt tot onder meer tot de volgende conclusies en aanbevelingen om de lokale samenwerking tussen gemeenten en politie blijvend te versterken:  • Een basisniveau van politie moet gegarandeerd zijn. Sturing van de politie gaat echter niet alleen over de hoeveelheid beschikbaar ‘blauw’, maar ook over prestaties aan de hand van een gedegen probleemanalyse.

  • Gemeenten moeten in een lokaal veiligheidsplan bindende afspraken maken met de politie over prioriteiten, de inzet van wijkagenten, de noodzakelijke competenties, de gewenste dienstverlening aan burgers en samenwerking met de gemeentelijke handhavingorganisatie.

  • Gemeenten stemmen het veiligheidsplan af met de andere gemeenten in de regio zodat het past in een regionaal veiligheidsplan. Daarvoor zijn ook goede afspraken op nationaal niveau nodig.


Reactie VNG

De VNG is positief over de conclusies en aanbevelingen van Tops. “De afgelopen decennia is de veiligheid in ons land sterk verbeterd en gemeenten hebben daaraan een belangrijke bijdrage geleverd. Om die positieve ontwikkeling door te zetten en de problemen die burgers raken stevig aan te kunnen pakken, moeten gemeenten en politie nog slagvaardiger samenwerken”, aldus Sjaak van der Tak, voorzitter van de commissie Bestuur en Veiligheid van de VNG.

“Tops doet daarvoor concrete voorstellen, ongeacht hoe de politieorganisatie er in de toekomst uit komt te zien. Daar kunnen we mee aan de slag, daar komen we nog verder mee dan met discussies over het politiebestel.” De VNG gaat de komende maanden met alle betrokken partijen in gesprek over het uitvoeren van de aanbevelingen. Daar waar wetswijzigingen nodig zijn, brengt de VNG dit onder de aandacht van het nieuwe kabinet.

Lees het: Rapport :'Sleuren of sturen? Gemeenten en de sturing van veiligheid en politie' (pdf)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.