Bijgewerkt: 3 december 2022

Samenwerkingsverband aardwarmte met Almere, Amstelveen en Diemen

Nieuws -> Informatief

Bron: Provincie NH/Wikipedia
29-04-2021

De gemeenten Almere, Amstelveen en Diemen sluiten zich aan bij het samenwerkingsverband Versnelling Aardwarmte Metropoolregio Amsterdam (MRA). Dit samenwerkingsverband zet aardwarmte op de kaart in de regio van Zandvoort tot Almere. Ook de bedrijven Yeager Energy, IPS Geothermal Energy en Polderwarmte voegen zich bij het verband. Sinds november 2020 werken verschillende publieke en private partijen samen om natuurlijke warmte uit de grond in te zetten om woningen, kassen en andere gebouwen te verwarmen.

Edward Stigter, voorzitter stuurgroep Versnelling Aardwarmte MRA en gedeputeerde klimaat en energie van provincie Noord-Holland: 'Voor het verwarmen van woningen is het gebruik van aardwarmte een prachtig alternatief voor aardgas. Het is mooi om te zien dat steeds meer gemeenten mogelijkheden zien om hiermee duurzaam te kunnen verwarmen. Overheid en bedrijfsleven hebben elkaar hierin hard nodig. Ik vind het geweldig om te zien dat nieuwe partijen zich willen aansluiten. Zo komen we steeds dichter bij het realiseren van onze doelen.'

Foto Amstelveen
(Bron MRA - 2021)

De 'Warmtenetten Roadmap' van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) biedt lokaal en regionaal inzicht in de potentie van duurzame warmtenetten voor alle inwoners van de MRA


Huizen en kassen verwarmen. Aardwarmte is als duurzame energiebron een alternatief voor fossiele brandstoffen. Daarbij is aardwarmte een betrouwbare energiebron. Het is niet afhankelijk van weer, wind of van het seizoen. In grote steden als Parijs en München wordt er al jaren gebruik van gemaakt. Om de Metropoolregio Amsterdam (MRA) aardgasvrij te maken, zijn er plannen gemaakt om in 2040 bijna een kwart van de gebouwen in het gebied met aardwarmte te verwarmen. Ook voor de tuinbouw, zoals rond Aalsmeer, is aardwarmte een belangrijk optie voor verduurzaming.

Onderzoek. In de regio rond Amsterdam is aardwarmte tot nu toe beperkt toegepast, omdat onduidelijk is of de ondergrond geschikt is voor de winning van aardwarmte. Om dit in kaart te brengen verricht EBN momenteel, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en van beide provincies, seismisch onderzoek. Daarnaast wordt ook gekeken naar hoe de omgeving het beste kan worden betrokken bij aardwarmteprojecten. De samenwerking tussen deze publieke en private partijen heeft als doel om dit onderzoek en het daadwerkelijke winnen van aardwarmte te versnellen. Vanaf november 2020 bestond het samenwerkingsverband al uit de provincies Noord-Holland en Flevoland, de gemeenten Amsterdam en Haarlem, Energie Beheer Nederland (EBN), Vattenfall, Eneco, ENGIE, HVC, Shell en Eavor. Meer informatie. Het project Versnelling Aardwarmte MRA wil het gebruik van aardwarmte als duurzame warmtebron versnellen. Lees meer op warmteiscool.nl

Geothermische verwarming is het directe gebruik van geothermische energie voor bepaalde verwarmingstoepassingen. De mens maakt al sinds het Paleolithicum op deze manier gebruik van geothermische warmte. Ongeveer 70 landen maakten in 2004 rechtstreeks gebruik van in totaal 270 PJ (petajoule) aan geothermische verwarming. In 2007 is wereldwijd 28 GW aan geothermische verwarmingscapaciteit geïnstalleerd, waarmee 0,07% van het wereldwijde primaire energieverbruik wordt gedekt. De thermische efficiëntie is hoog omdat er geen energieomzetting nodig is, maar de capaciteitsfactoren zijn doorgaans laag (ongeveer 20%) omdat de warmte vooral in de winter nodig is.

Geothermische energie is afkomstig van de warmte die sinds de oorspronkelijke vorming van de planeet in de aarde is opgeslagen, van radioactief verval van mineralen en van zonne-energie die aan de oppervlakte wordt geabsorbeerd. De meeste geothermische warmte met een hoge temperatuur wordt gewonnen in regio's dicht bij tektonische plaatgrenzen waar vulkanische activiteit dicht bij de oppervlakte van de aarde opstijgt. In deze gebieden kan grond en grondwater worden gevonden met temperaturen die hoger zijn dan de gewenste temperatuur van de toepassing. Zelfs koude grond bevat echter warmte, beneden 6 meter  is de ongestoorde grondtemperatuur constant gelijk aan de gemiddelde jaarlijkse luchttemperatuur en kan deze met een warmtepomp worden onttrokken.


 Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.