Bijgewerkt: 21 maart 2023

Schiphol Group gaat reorganiseren

Nieuws -> Schiphol

Bron: Schiphol Group
27-01-2009

Sterk dalende vervoerscijfers en toenemende internationale concurrentie noodzaken Schiphol Group tot het aanpassen van de organisatie. De directie verwacht, dat dit betekent, dat Schiphol Nederland bv op Amsterdam Airport Schiphol eind volgend jaar 10-25% medewerkers minder telt ( nu : 2200).

De personeelsreductie zal geschieden door natuurlijk verloop, uitbesteding van werkzaamheden en het vervallen van arbeidsplaatsen. Met de vakbonden is afgesproken op korte termijn een sociaal plan vast te stellen. De Centrale Ondernemingsraad zal op afzienbare termijn in de gelegenheid worden gesteld een advies uit te brengen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.