Bijgewerkt: 4 maart 2024

Schiphol Group: netto resultaat daalt met 29%

Nieuws -> Schiphol

Bron: Schiphol Group
22-02-2010

Reactie president-directeur Jos Nijhuis:

"De ongekende terugval in verkeer en vervoer in 2009 heeft ons genoodzaakt snel te reageren met een aanpassing van de organisatie, verscherpte kostenmaatregelen en een kritische heroverweging van al onze investeringsplannen.

Uiteindelijk viel het effect van de terugval in het verkeer en vervoer op ons resultaat nog mee in vergelijking met de sombere verwachtingen halverwege het jaar. Het netto resultaat voor het gehele jaar was daarmee veel beter dan verwacht doordat we, naast een eenmalige belastingaanpassing, ook meer kosten hebben gereduceerd dan we eerder voor mogelijk hadden gehouden.

We blijven investeren om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren voor de passagier en de betrouwbaarheid en efficiency te verhogen voor de luchtvaartmaatschappijen. In combinatie met concurrerende tarieven draagt dit bij aan de versterking van de mainport. In de komende jaren gaan we op de ingeslagen weg verder met de ambitie voor Schiphol om Europe's preferred airport te zijn en te blijven.

Echter, we houden voor 2010 rekening met een lichte groei in het verkeer en vervoer nu het economisch herstel nog erg broos lijkt te zijn. Wij verwachten voor 2010 een nettoresultaat ongeveer gelijk aan 2009 door het structurele kostenniveau in de hand te houden."

    * Netto-omzet van EUR 1.154 miljoen blijft onveranderd ten opzichte van 2008

    * Exploitatieresultaat daalt met 36% tot EUR 187 miljoen (2008: EUR 294 miljoen)

    * EBITDA daalt met 18% tot EUR 383 miljoen (2008: EUR 466 miljoen)

    * Netto resultaat toekomend aan aandeelhouders daalt met 29% tot EUR 132 miljoen (2008: EUR 187 miljoen)

    * Netto resultaat aangepast ten behoeve van het dividend daalt met 25,2% tot EUR 129 miljoen (2008: EUR 173 miljoen)

    * Voorstel voor uitkering van EUR 347 dividend per aandeel (2008: EUR 371)

    * Financiering voor 2010 succesvol aangetrokken

Samenvatting belangrijkste activiteiten:

    * Medio 2009 start implementatie van de aanpassing van de organisatie als gevolg van de herijking van de strategie.

    * Investeringen in vaste activa nemen in 2009 af tot EUR 215 miljoen (2008: EUR 350 miljoen).

    * Totaal aantal passagiers op Amsterdam Airport Schiphol, Rotterdam Airport en Eindhoven Airport neemt met 7,7% af tot 46,3 miljoen. Daling van aantal passagiers via Amsterdam Airport Schiphol met 8,1% tot 43,6 miljoen passagiers.

    * Exploitatieresultaat Business Area Aviation daalt met 11,5% tot EUR 45 miljoen, vooral doordat kosten meer gestegen zijn dan de netto-omzet, mede als gevolg van kosten voor de organisatieaanpassing en extra marketing inspanningen.

    * Exploitatieresultaat Business Area Consumers daalt met 25,1% tot EUR 104 miljoen; de daling in aantal passagiers en afname van consumentenvertrouwen zorgen voor minder inkomsten uit winkelverkopen, concessies en parkeergelden.

    * Exploitatieresultaat Business Area Real Estate neemt, ondanks hogere huuropbrengsten, af met 68,7% tot EUR 29 miljoen door waardedaling van de bestaande vastgoedportefeuille.

    * Exploitatieresultaat, inclusief resultaat en rente gerelateerd aan deelnemingen, van de Business Area Alliances & Participations stijgt met 67,5% naar EUR 40 miljoen door acquisitie van het 8%-belang in Aéroports de Paris.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.