Bijgewerkt: 8 december 2022

Schiphol blijft investeren, jaarcijfers 2014 Schiphol Group

Nieuws -> Schiphol

Bron: Schiphol Group
19-02-2015

Schiphol Group presenteert op 19 februari 2015 cijfers over het jaar 2014. De netto-omzet stijgt van 1.364 miljoen euro in 2013 met 8,1% naar 1.474 miljoen euro. Exclusief 52 miljoen euro omzetstijging als gevolg van een uitbreiding van het belang in vastgoedfonds AREB C.V. naar 100%, bedraagt de groei 4,2%. Gecorrigeerd voor deze uitbreiding nemen de totale bedrijfslasten af met 0,7%. Het nettoresultaat bedraagt 272 miljoen euro; in 2013 was dat 227 miljoen euro. In 2014 is 396 miljoen euro geïnvesteerd in vaste activa.

Per 1 april 2015 gaan de havengeldtarieven met circa 7% omlaag. Daarnaast zal mede door de beter dan verwachte passagiersontwikkeling en door lagere afschrijvingskosten in 2014, conform de Wet luchtvaart, circa 35 miljoen euro in de havengelden per 1 april 2016 verrekend worden.

Foto Amstelveen
(Foto Dirk Hol - 2014)

Jos Nijhuis (1957) president en CEO Schiphol Group


Jos Nijhuis, president en CEO Schiphol Group zegt: "Dit is een gezond resultaat. Het stelt ons in staat om te blijven investeren in de Mainport. De sterk toenemende concurrentie noodzaakt tot alertheid en blijvend investeren in de kwaliteit en capaciteit van Schiphol. De oplevering van het centrale security project in het niet-Schengengebied in 2015 en de A-gebied ontwikkeling van een nieuwe terminal en pier zijn daar voorbeelden van. Verder verlagen wij de havengelden en zullen we de tarieven zeer scherp houden. En het blijft niet bij kosten verlagen, we werken ook aan de efficiency en kwaliteit. Daarover blijven wij in constructief overleg met onze business partners. Samen werken wij zo aan de versterking van de mainport en van de hubfunctie."


Grotere kaart weergeven


Belangrijkste ontwikkelingen

-Er is een uitstekende operationele performance op onze luchthavens gerealiseerd.

-Schiphol Group heeft gezonde financiële resultaten behaald door de groei in aantal passagiers en een beheerste kostenontwikkeling.

-Het passagiersvolume op Amsterdam Airport Schiphol stijgt in 2014 met 4,6% naar 55 miljoen passagiers. Deze stijging komt grotendeels op het conto van KLM en partners. Het aantal vliegtuigbewegingen stijgt met 3,0% naar 438.000. Inclusief de regionale luchthavens van Schiphol Group bedraagt het totale aantal passagiers van Schiphol Group 60,6 miljoen (+5,3% t.o.v. 2013) en het aantal vliegtuigbewegingen 484.250 (+3,3% t.o.v. 2013).

-Vracht laat een stijging zien in volume met 6,7% tot 1,6 miljoen ton.

-Schiphol heeft een energie-efficiency bereikt van 2,7% in 2014. De doelstelling is verhoogd van 2% naar 4% per jaar.

-De bouwwerkzaamheden voor centrale security in het non-Schengen gebied, Lounge 2 en het nieuwe Hilton zijn in volle gang. The Base is als vernieuwend kantorencomplex bijna gereed.

-Mede door de verbouwing, ontwikkelingen in online retail en de drukte tijdens pieken is de gemiddelde retailbesteding per vertrekkende passagier in de winkels achter de paspoortcontrole op Amsterdam Airport Schiphol gedaald van 15,89 euro naar 14,48 euro. Hierdoor staan de concessie inkomsten en winkelverkopen onder druk. De omzet uit parkeren neemt toe.

-In 2014 is een 100%-belang verworven in het vastgoedfonds AREB C.V., waarmee volledige zeggenschap is verkregen over een vastgoedportefeuille met 17 strategische vastgoedobjecten op Schiphol.

-De bezettingsgraad van de totale vastgoedportefeuille van Schiphol Group is verbeterd en bedraagt 88,4% eind 2014 (2013: 86,3%).

Investeringen

In 2014 is voor 396 miljoen euro geïnvesteerd in vaste activa (323 miljoen euro in 2013) en dat is 22% meer

dan in 2013. De belangrijkste investeringen in 2014 zijn:

• 168 miljoen euro voor centrale security in het niet-Schengengebied van de terminal;

• 47 miljoen euro voor het nieuwe Hilton hotel;

• 32 miljoen euro voor groot onderhoud;

• 16 miljoen euro in nieuw Securityfilter in vertrek 1;

• 14 miljoen euro voor ICT;

• 12 miljoen euro voor Bufferplatform Noord-West;

• 11 miljoen euro taxibaan Sierra;

• 9 miljoen euro verbouwing Lounge 2;

• 9 miljoen euro herinrichting stemvork D-pier;

• 7 miljoen euro herontwikkeling vastgoed (The Base).Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.