Bijgewerkt: 31 maart 2023

Schiphol en vakbonden sluiten akkoord over sociaal plan

Nieuws -> Schiphol

Bron: Schiphol Group
19-05-2009

Schiphol Nederland BV en de betrokken vakorganisaties VPS, Abva Kabo FNV en CNV Publieke Zaak hebben een onderhandelaarsakkoord afgesloten over een nieuwe CAO en Sociaal Plan.

Schiphol Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Amsterdam Airport Schiphol


Het Sociaal Plan bevat maatregelen die het hoofd moeten bieden aan de personele gevolgen van de door Schiphol eind januari aangekondigde reorganisatie waardoor het aantal medewerkers dat in dienst is bij Amsterdam Airport Schiphol per eind 2010 ruim 450 personen lager zal zijn.

Deze vermindering zal overigens voor een belangrijk deel het gevolg zijn van het verdergaand uitbesteden van werkzaamheden door de luchthaven, waarmee ruim 250 arbeidsplaatsen zijn gemoeid. Schiphol heeft thans 2230 medewerkers in dienst.

Schiphol heeft met de vakbonden onder andere afspraken gemaakt over het vermijden van gedwongen ontslagen in ruil voor een gematigde loonkostenontwikkeling van 1.75% per 1 april 2009.

Daartoe richt Schiphol samen met de vakbonden een mobiliteitscentrum op en zijn afspraken gemaakt over vrijwillige vertrekregelingen. Naast een financiële compensatie ontvangen de betrokken medewerkers ook een zogenaamd employabilitybudget waarmee diensten van het mobiliteitscentrum kunnen worden afgenomen. Indien de betrokken medewerker daar geheel of gedeeltelijk van afziet kan dit budget in geld worden uitgekeerd.

De nieuwe CAO is afgesloten voor een periode van één jaar vanaf 1 april 2009. Het Sociaal Plan kent een looptijd tot en met 30 juni 2011. Over anderhalve week leggen de betrokken bonden het onderhandelaarsakkoord  met een positieve aanbeveling voor aan hun leden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.