Bijgewerkt: 26 februari 2024

Schiphol kan verder groeien

Nieuws -> Schiphol

Bron: Regering / Ministerraad
01-09-2007

Door het geluid rond de luchthaven anders te verdelen, kan Schiphol groeien naar 480.000 vliegbewegingen per jaar. Er komen maatregelen om de hinder te beperken- meldt de website Regering.

De ministerraad heeft op voorstel van minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat en minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ingestemd met de ontwerpwijziging van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol (LVB).

Door het aanpassen van het LVB verandert de verdeling van het geluid rond de luchthaven en kan de luchthaven Schiphol groeien naar 480.000 vliegbewegingen per jaar. In het LVB zijn normen en regels opgenomen voor de vliegroutes, het luchtverkeer en milieuaspecten- meldt verder in haar persbericht de ministerraad.

Fokker Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

Een Fokker-50 PH-LXP KLM Cityhopper landt op SchipholOver de aanpassing van het LVB is advies gevraagd aan de zogenoemde Alderstafel met daarin Schiphol, Luchtverkeersleiding Nederland, KLM, regionale bestuurders en bewoners. Deze partijen hebben in juni geadviseerd het LVB zo aan te passen dat het aantal vliegbewegingen op Schiphol kan groeien naar 480.000 per jaar.

De ontwerpwijziging van het LVB, het MER rapport en de convenanten over maatregelen die de hinder beperken liggen vanaf 10 september 2007 zes weken ter inzage. Op 3 oktober 2007 is een informatie- en inspraakavond in Hoofddorp.

Na afronding van de inspraakperiode worden de stukken naar de Tweede Kamer gestuurd. De reactie van de Tweede Kamer wordt vervolgens samen met het advies van de Commissie voor de MER naar de Raad van State gezonden. Bij een positief advies van de Raad van State wordt het LVB definitief aangepast.

Wat is een vliegbeweging?

Een vliegbeweging (flight leg) is een segment van een vluchtplan van een vliegtuig van één landingsplaats naar een andere. Bij het landen wordt het proces samengesteld uit verschillende delen, met elk één 'leg'.


 Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.