Bijgewerkt: 23 april 2024

Schiphol lanceert 'theGROUNDS'

Nieuws -> Schiphol

Bron: Amsterdam Airport Schiphol
10-05-2010

Kenniscentrum voor innovatieve en duurzame toepassingen op de luchthaven

Vandaag op maandag 10 mei 2010 lanceerde Schiphol 'theGROUNDS' , hèt platform en de proeftuin van Amsterdam Airport Schiphol, waar gerenommeerde bedrijven en kennisinstellingen gezamenlijk innovatieve toepassingen ontwikkelen voor een duurzame luchthaven.

TU Delft, Wageningen UR (University & Research centre), Imtech en TNO zijn de eerste partners die in theGROUNDS participeren. Ook wordt de speciaal voor dit doel ontwikkelde werklocatie op Schiphol, theGROUNDS INCUBATOR, feestelijk in gebruik genomen.

"Met theGROUNDS willen we onze ambitie om als luchthaven koploper in duurzaamheid en innovatie te zijn een boost geven. De unieke samenwerking met gerenommeerde en hierin gespecialiseerde partijen èn de mogelijkheden die de luchthaven als locatie biedt zijn daarin belangrijke positieve factoren. theGROUNDS gaat als katalysator een versnelling in baanbrekende innovaties aanbrengen en nieuwe producten opleveren", aldus Jos Nijhuis, President & CEO van Schiphol Group.

the GROUNDS INCUBATOR

Speciaal voor theGROUNDS is een werklocatie op Schiphol Centrum in gebouw The Outlook ingericht, theGROUNDS INCUBATOR genaamd. Een plek waar de partners bij elkaar komen om business cases op te zetten en uit te werken. "Het draait daarbij om vernieuwende ideeën die op een bedrijfseconomisch verantwoorde wijze direct toepasbaar zijn op de luchthaven", aldus Pieter Verboom, Executive Vice President & CFO van Schiphol Group. Als eersten vestigen Wageningen UR, Imtech en TNO zich op de nieuwe werklocatie. In de toekomst kunnen ook andere bedrijven of kennisinstellingen er een ruimte gebruiken.

Duurzame energie, water en mobiliteit

De eerste cases die de partners gezamenlijk aanpakken zijn oplossingen op het gebied van energie, water en mobiliteit. Zo werkt TU Delft aan elektrisch vervoerproject, waaronder een innovatief parkeerconcept: de auto laadt op terwijl de passagier met het vliegtuig reist. Imtech richt zich vooral op duurzame energie, door middel van energiebesparing, energie-efficiëntie en duurzaam opwekken van energie.

Sluitende, milieuvriendelijk waterkringloop

Schiphol wil in theGROUNDS haar succesvolle pilot met microwieren verder uitwerken. Microwieren produceren zuurstof, die glycol (de stof die wordt gebruikt bij het de-icen van vliegtuigen) op een natuurlijke en snelle manier afbreekt. Schiphol verwacht daarnaast nog meer milieuwinst te behalen door de waterkringloop verder sluitend te maken.

In dat geval zal de restafval die bij biovergisting vrijkomt als voedsel voor microwieren dienen en de restwarmte die uit gebouwen vrijkomt voor de benodigde opwarming van microwieren. Ten slotte kan het gezuiverde water hergebruikt worden ten behoeve van de operationele luchthavenprocessen. Door op deze manier de componenten afval, water en warmte in de luchthavenprocessen te combineren, realiseert Schiphol een duurzame waterzuivering.

Impuls aan duurzaam Schiphol

Schiphol heeft de ambitie uitgesproken om in 2012 CO2 neutraal te zijn en in 2020 zelf 20% van de benodigde energie duurzaam op te wekken. Ook streeft de luchthaven ernaar de kwaliteit van water te verbeteren. Met de innovatieve toepassingen die theGROUNDS oplevert, kan Schiphol deze doelstellingen versneld realiseren.

Eerdere initiatieven voor een duurzaam Schiphol waren de toepassing van koude en warmte opslag in de terminal en in het hoofdkantoor van Schiphol Group. Een ander recent voorbeeld is het door Schiphol opgeleverde hoofdkantoor TransPort van transavia.com en Martinair, dat op 15 april jl. als eerste in Nederland het BREEAM-nl certificaat voor duurzaam bouwen ontving. Zie ook onze driedimensionale site (www.ocgraphics.eu/schiphol-cr) voor een overzicht van activiteiten die Schiphol onderneemt om een positieve bijdrage te leveren aan het milieu.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.