Bijgewerkt: 18 september 2021

Schiphol verwacht herstel van passagiersvervoer in 2010

Nieuws -> Schiphol

Bron: Schiphol Group
04-01-2010

In 2009 hebben 43,5 miljoen passagiers gebruik gemaakt van Amsterdam Airport Schiphol, 8,4% minder dan in het jaar ervoor. Het aantal vliegtuigbewegingen in het handelsverkeer daalde met 8,7% tot 391.000. Het vrachtvervoer nam vorig jaar af, met 18,4% tot 1.279.000 ton.

Deze voorlopige vervoerscijfers maakte Jos Nijhuis, President-directeur van Schiphol Group, bekend tijdens de nieuwjaarsreceptie. Reden voor de sterke daling van het passagiers- en vrachtvervoer en het aantal vliegtuigbewegingen is de wereldwijde economische crisis en de effecten van de invoering van de vliegtaks. Dit jaar verwacht Schiphol een voorzichtig herstel van het passagiersvervoer met ongeveer 0,6% en het vrachtvervoer met 1%.

Vliegtuig Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

Een vliegtuig boven de Aalsmeerbaan op Schiphol


“Het jaar begon met het tragische ongeval met de vlucht van Turkish Airlines in februari. Meer recent heeft de mislukte terreuraanslag op de vlucht van Amsterdam naar Detroit ertoe geleid dat er extra veiligheidsmaatregelen gelden voor vluchten naar de Verenigde Staten.

De securityscan die wij de afgelopen drie jaar op Schiphol uitvoerig hebben getest, wordt nu in opdracht van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) ingezet op alle vluchten naar de Verenigde Staten. We zullen het aantal van vijftien uitbreiden met zestig stuks”.

In een reactie op de journalist die met een injectiespuit naar Engeland zou zijn gereisd gaf Jos Nijhuis aan dat voor de vluchten naar andere bestemmingen dan de Verenigde Staten op basis van de dreigingsanalyse van de overheid geen 100% fouillering geldt.

Passagiers worden op deze bestemmingen steekproefsgewijs gecontroleerd conform de geldende standaarden voor alle luchthavens in Europa. “Dat we in sommige Engelse kranten nu neergezet worden als ‘terror airport’ is volstrekt misplaatst en getuigt niet van enige kennis van zaken”, aldus Jos Nijhuis.

Aangescherpte strategie

Schiphol heeft in 2009 haar strategie herijkt, om beter toegerust te zijn om ook in de toekomst de concurrentie aan te gaan. Centraal in de nieuwe strategie staat het behoud van de maatschappelijke functie en een gezonde bedrijfsvoering. Als gevolg van de nieuwe strategie is in 2009 een reorganisatie gestart, zijn verdere maatregelen voor kostenbeheersing genomen en zijn investeringen uitgesteld.

Eigen web tv kanaal

Vandaag op 4 januari 2010 introduceerde Jos Nijhuis ook een eigen web tv kanaal, Schiphol TV.com,  en een nieuw logo dat vanaf heden op alle uitingen van Schiphol Group zal worden gebruikt.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.