Bijgewerkt: 1 juli 2022

Schipholfonds doneert ruim 169.000 euro aan omgeving

Nieuws -> Schiphol

Bron: Schipholfonds
08-01-2010

Het Schipholfonds heeft in het vierde kwartaal van 2009 een bedrag van 169.213 euro geschonken aan 50 instellingen en organisaties op maatschappelijk, cultureel of sportief gebied in de omgeving van Schiphol. De hoogste donaties (van € 2.500,= en hoger) werden vandaag uitgereikt bij de Brandweerkazerne Post Sloten te Schiphol door Marion Versluys en Anton Temme, bestuursleden van Het Schipholfonds.

Hoogste donatie

Tennisvereniging Rijsenhout, gaat voor de jeugd een prettiger leefomgeving creëren door mogelijkheden te scheppen om te sporten. De vereniging wil met de aanleg van goede faciliteiten – een minitennisbaan en oefenmuur – grote groepen kinderen in Rijsenhout meer  speelplezier bieden en zo een positieve bijdrage leveren aan de gemeenschap. Het Schipholfonds geeft de tennisvereniging bij de realisatie van dit plan een donatie van 10.000 euro.

Hoge donaties

Stichting Ipse de Bruggen te Nieuwveen biedt in Huize Ursula mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking onderdak. Een kinderboerderij en een manege op het terrein van Huize Ursula dragen voor een belangrijk deel bij aan het welzijn van de bewoners.

De bewoners helpen mee met de verzorging van de dieren en kunnen paardrijden bij de manege. Om bewoners met een ernstige handicap ook mogelijkheid te bieden om paard te rijden, is een huifbed nodig. Het Schipholfonds maakt de aanschaf van een huifbed mede mogelijk met een donatie van 9.969 euro.

VU medisch centrum ziekenomroep te Amsterdam verzorgt al 35 jaar van maandag tot en met vrijdag live uitzendingen die via de radio-installatie van het VUmc te horen zijn. Deze omroep die door vrijwilligers wordt verzorgd, zendt ook luisterboeken, hoorspelen en patiënteninformatie uit in de patiëntenkamers. Er is dringend behoefte aan een nieuwe mengtafel. Om deze aanschaf mede mogelijk te maken doneert Het Schipholfonds 7.500 euro.

Het Schipholfonds

In 1994 is op initiatief van Amsterdam Airport Schiphol Het Schipholfonds opgericht met als doel de maatschappelijke betrokkenheid van de luchthaven met de omgeving tot uiting te brengen. Daartoe ontvangt het fonds jaarlijks een schenking van de luchthaven.

Het bestuur van het fonds kent 4 maal per jaar donaties toe aan algemeen nut beogende instellingen, zonder winstoogmerk, die werkzaam zijn op het gebied van Welzijn, Cultuur of Sport. Voor een donatie komt in principe een instelling in aanmerking als die:

-statutair gevestigd is binnen het werkgebied van het fonds;

-een eenmalig gericht project realiseert binnen het werkgebied van het fonds;

-in de afgelopen 36 maanden geen donatie van het fonds toegekend heeft gekregen en aan de door het fonds gestelde criteria voldoet. Uitgebreide informatie staat op de website van het fonds: www.schiphofonds.nl Voor het indienen van aanvragen voor donaties in het eerste kwartaal 2010 is de sluitingsdatum 1 februari 2010.

Donaties in Amstelveen

Bridgevereniging B.C. '90 Amstelveen € 2.800,00

Korfbalvereniging Amstelveen € 5.000,00

Mixed Hockeyclub Amstelveen € 5.000,00

Stichting Paardrijden Gehandicapten Amstelveen € 7.000,00Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.