Bijgewerkt: 22 februari 2024

Scholen mogen langer hun lokalen te verbouwen

Nieuws -> Overheid

Bron: Rijksoverheid
14-09-2010

Scholen en gemeenten krijgen langer de tijd om hun lokalen te verbouwen. Het kabinet had 165 miljoen euro beschikbaar gesteld voor scholen in het basis- en voortgezet onderwijs om het binnenklimaat te verbeteren.

Scholen moesten voor 31 december 2010 de verbouwing hebben gerealiseerd. De deadline komt voor veel scholen te snel. Minister Rouvoet en staatssecretaris Van Bijsterveldt van Onderwijs geven scholen daarom tot 5 september 2011 de tijd.

Schoolbesturen en gemeenten toonden vorig jaar massaal belangstelling voor de crisismaatregelen om het binnenklimaat in hun schoolgebouwen te verbeteren. Begin 2010 hebben gemeenten en schoolbesturen de beschikking over het geld voor de verbouwing gekregen.

Een voorwaarde voor het ontvangen van de subsidie was, dat de verbeteringen uiterlijk 31 december 2010 gerealiseerd moesten zijn. Als gevolg van onder meer langer durende aanbestedingsprocedures, het verlenen van vergunningen en de beperkte tijd die scholen hebben om te verbouwen (voornamelijk tijdens de vakanties om de overlast te beperken), is deze deadline voor veel scholen niet haalbaar.

Door de sluitingstermijn naar 5 september 2011 te verschuiven, geven de bewindspersonen scholen en gemeenten extra tijd om alsnog de verbouwingen te kunnen realiseren. Op deze manier zijn er meer vakanties beschikbaar om de – vaak ingrijpende – werkzaamheden uit te voeren. De datum van 5 september is gekozen zodat ook de zomervakantie 2011 nog binnen de termijn valt.

Uit onderzoek blijkt dat de prestaties van kinderen én leerkrachten in goed geventileerde lokalen een stuk hoger liggen dan in lokalen die niet goed zijn geventileerd. Gemeenten en schoolbesturen hebben daarom in 2010 gezamenlijk 165 miljoen euro ontvangen voor het verbeteren van het binnenklimaat op scholen. Het geld was onderdeel van de maatregelen ter bestrijding van de crisis. De aangepaste regeling wordt in week 37 in de Staatscourant gepubliceerd.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.