Bijgewerkt: 7 december 2023

Scholieren van het Amstelveen College in gesprek over respect

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
09-11-2023

Scholieren van het Amstelveen College staan in de ‘Week van Respect’ stil bij dit thema. De school besteedt deze week aandacht aan respect met gastlessen en trainingen. Marijn van Ballegooijen (PvdA) wethouder Diversiteit stond woensdag 8 november 2023 voor de klas om het gesprek aan te gaan met de leerlingen.

De wethouder vroeg de leerlingen onder meer wat respect voor hen betekent. De leerlingen schreven zinnen als: 'Luisteren en aardig zijn voor iemand die anders denkt of anders doet en in Amstelveen moet iedereen zichzelf kunnen zijn.' Ook werd stilgestaan bij het verschil tussen plagen en pesten. 'Ik was onder de indruk van hoe goed de scholieren tot de essentie kwamen en dit onder woorden wisten te brengen' -zegt Van Ballegooijen.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2023)

Marijn van Ballegooijen (PvdA) wethouder Diversiteit staat op woensdag 8 november 2023 voor de klas

Over de Week van Respect. De Week van Respect wordt sinds 2006 georganiseerd door de Respect Foundation de jaarlijkse nationale bewustwordingscampagne. Het doel is jongeren inspireren en activeren om bij te dragen aan een respectvolle samenleving. Op korte termijn leidt dit tot een veilige sfeer in de klas, buurt, of op de sportclub. Op langere termijn draagt het bij aan een respectvolle samenleving met betrokken burgers die openstaan voor elkaar.

De Week van Respect wordt gezien als het startpunt om het gesprek aan te gaan over dit onderwerp. De lesmaterialen en begeleiding van de Respect Foundation zijn het hele jaar beschikbaar voor instellingen die ermee aan de slag willen. Naast het Amstelveen College hebben meerdere scholen materiaal ontvangen.

Respectgemeente Amstelveen. Amstelveen is een van de 41 gemeenten die dit jaar meedoen aan de Week van Respect (6 t/m 12 november). De gemeente doet sinds 2019 mee aan de themaweek.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.