Bijgewerkt: 21 september 2021

Senioren tegen criminaliteit en voor veiligheid

Nieuws -> Informatief

Bron: Amstelveens Weekblad
28-01-2010

Ouderenbond ANBO en de politie hebben een samenwerkingsverband gesloten, om senioren ervan te doordringen dat zij meer aandacht moeten besteden aan veiligheid. Vanaf 1 februari 2010 houden de organisaties samen een reeks informatie ochtenden.

De aanleiding vormt de toename van het aantal woninginbraken en van zogenaamde babbeltrucs van dieven en oplichters aan de deur, waarvan vooral ouderen het slachtoffer zijn. Zo was er vorig jaar een golf van inbraken in het Keizer Karelpark.

Recent rolde de politie een bende oplichters op die zich aan de deur voordeden als medewerkers van TNT die een ongevraagd pakje kwamen afleveren. Ze vroegen een klein bedrag te pinnen en skimden zo de bankpasjes van hun slachtoffers.

Formulier Amstelveen
(Politie Amsterdam-Amstelland - 2009)

De kop van het registratieformulier waardevolle bezittingen van de politie


Reden genoeg om ouderen weerbaarder te maken tegen onder meer gladde praatjesmakers aan de deur. Rob Wagenaar, voorzitter van de ANBO Amstelveen, en Taco Asma, hoofdagent van het politiewijkteam Amstelveen-Zuid, zien het belang van aandacht voor veiligheid alleen maar toenemen met het vergrijzen van de bevolking. „Over enkele jaren is 25 procent van de Amstelveense bevolking 65-plusser," zegt Wagenaar. „Dat zijn meer dan 20.000 mensen."

ANBO en politie organiseren een reeks voorlichtingsochtenden om ouderen bewust te maken van de gevaren en om duidelijk te maken hoe zij zich hier beter tegen kunnen wapenen. Als er wordt aangebeld, dan moet je niet zomaar open doen. „Ouderen doen vaak de deur meteen wijd open," zegt Wagenaar.

„Omdat zij komen uit de tijd, dat dit nog kon. Beter is het de deur eerst op een kier te openen. Veel mensen hebben een kettinkje op de deur, zodat die maar een stukje open kan en zij kunnen zien wie er heeft aangebeld. Maar dat is niet sterk genoeg. Om te voorkomen dat de deur wordt opengetrapt is het beter een beugel te nemen. Beugels zijn veel steviger."

Slachtoffers van babbeltrucs schamen zich vaak om aangifte tegen criminaliteit te doen, weet Taco Asma. „Vaak speelt mee, dat kinderen hen naar een verzorgingshuis willen hebben en dan houden ze zo'n beroving liever stil. Toch is het belangrijk om aangifte te doen, want als de politie niets hoort, dan hebben wij ook geen beeld van wat er speelt. Bovendien ga je, als je geen aangifte doet, in feite akkoord met wat je is aangedaan."

Naast deugdelijk hang- en sluitwerk is het verder van belang waardevolle bezittingen te registreren. Dat vergroot de pakkans van dieven en de kans dat gestolen spullen terugkomen. Asma benadrukt de eigen verantwoordelijkheid van de burger: „Als je bij de politie aangifte doet van een fietsdiefstal, maar je weet geen framenummer, dan is het nauwelijks zinvol die aangifte op te nemen. Wij willen als politie graag spullen bij de eigenaren terugbrengen, maar dan moeten we meer weten. Als wij bij huiszoeking bij een inbreker buit aantreffen en we weten constructienummers, dan hebben we als politie meer houvast."

Het gaat niet alleen om fietsen, maar ook geluidsapparatuur, camera's, pc's, laptops en andere kostbare zaken. Op de website van de politie is een registratieformulier te downloaden: www.politie-amsterdam-amstelland.nl . Dit formulier moet men na het invullen zelf thuis bewaren.

Het wijkteam onderzoekt naar aanleiding van een pilotproject in Amsterdam Oud-Zuid mogelijkheden voor het toepassen van DNA-markeerstiften om eigendommen te markeren. Dat materiaal is er niet gemakkelijk af te krijgen en met een UV-lamp is meteen te zien dat het om gestolen spullen gaat.

De eerste voorlichtingsbijeenkomst is maandag 1 februari 2010 in zorgcentrum Klaasje Zevenster, Klaasje Zevensterstraat 67, aanvang 10 uur. Ook niet-ANBO-leden zijn welkom. Tijdens de bijeenkomsten is er een presentatie met beeld en geluid en er is volop gelegenheid om vragen te stellen. De ANBO wil in september een groot voorlichtingsevenement verzorgen in het Congrescentrum Amstelveen.

René de LeeuwAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.