Bijgewerkt: 6 december 2021

Seniorenraad op laag pitje

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
05-01-2006

Sedert 1 januari 2006 functioneert de Seniorenraad (SR) van de gemeente Amstelveen op een laag pitje. In afwachting van een, door het college van B en W voorgenomen, nieuwe participatieverordening, zijn door de gemeente per die datum geen nieuwe leden in de SR benoemd en nemen enkelen, onder wie de voorzitter en vice-voorzitter, wel afscheid.

„Overleg in positieve sfeer tussen een nieuw aangetreden dagelijks bestuur van de SR, de burgemeester en de verantwoordelijke wethouder, alsmede met enkele ambtenaren, heeft nog niet geleid tot overeenstemming over de te volgen gang van zaken, met name in de uitvoeringssfeer," aldus de Seniorenraad in een verklaring.

„Als een voorstel van B en W, dat onder meer opheffing van de huidige Seniorenraad inhoudt, eerstdaags de gemeenteraad bereikt, zal de SR de raadscommissie op de hoogte brengen van de problematiek." „De SR gaat tot nader order door met participeren in verschillende beleidsvoorbereidende trajecten, zij het dus iet een sterk gedecimeerde personele bezetting.

Op 10 januari 2006 is na een reguliere SR-verrgadering te 16.00 uur in het gemeentehuis een afscheidsbijeenkomst voor de scheidende leden belegd.


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.