Bijgewerkt: 14 juni 2024

Sharon Dijksma wordt VNG voorzitter vanaf juni 2023

Nieuws -> Informatief

Bron: VNG/Gemeente Utrecht
30-10-2022

De burgemeester van Utrecht, Sharon Dijksma, is voorgedragen als kandidaat voor het voorzitterschap van de Nederlandse Gemeenten (VNG) vanaf juni 2023 voor een termijn van 4 jaar. Dijksma is tot die tijd, van begin december tot eind juni, vicevoorzitter. Tijdens de ALV op 2 december 2022 wordt haar kandidatuur aan de leden voorgelegd.

Bestuurlijk netwerk en politieke contacten. Naar het oordeel van de Voordrachtscommissie past Dijksma uitstekend in het gevraagde profiel. Commissievoorzitter René Verhulst: 'Ze is een herkenbaar boegbeeld, een verbinder en door haar bestuurlijke netwerk en politieke contacten in staat om zichtbare resultaten te bereiken die voor de grote en kleine gemeenten binnen de vereniging belangrijk zijn. Verder heeft Dijksma door haar eerdere functies als Kamerlid, staatssecretaris, wethouder en nu burgemeester van Utrecht een goed gevoel voor veranderende bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen en de uitdagingen waar gemeenten voor gesteld staan.'

Foto Amstelveen
(Foto Femke van den Heuvel - 2020)

Sharon Alida Maria Dijksma (1971) is een PvdA-politica. Sinds 17 december 2020 is zij burgemeester van Utrecht. Eerder was zij wethouder van Amsterdam (2018-2020), staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (2015-2017), Economische Zaken (2012-2015) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (2007-2010) en lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (1994-2007, 2010-2012 en 2017-2018)

Gemeenten als stevige gesprekspartner. In een eerste reactie laat Sharon Dijksma weten ‘erg trots en dankbaar’ te zijn met het door de Voordrachtscommissie in haar gestelde vertrouwen. Dijksma: 'Het is eervol volgend jaar voorzitter te worden van deze belangrijke organisatie en in december al aan de slag te kunnen als vicevoorzitter. Het is fijn om samen met de huidige voorzitter te kunnen werken aan het plan voor de komende jaren, een strategie voor nu en de jaren tot 2030. Wat mij betreft, zetten we als gemeenten op onderwerpen waarbij dat kan, vaker een stap naar voren en zijn we een stevige gesprekspartner die zelfbewust en vanuit eigen kracht opereert, als vertegenwoordiger van alle leden. Ik heb hier erg veel zin in!'

Tot juni 2023 blijft Jan van Zanen (1961), de burgemeester van Den Haag de voorzitter van de VNG. Met zijn tweede termijn heeft de Buitengewone Algemene Ledenvergadering in februari 2021 ingestemd. Vicevoorzitter Hubert Bruls stopt bij de ledenvergadering in december 2022 en voorzitter Jan van Zanen zwaait in juni 2023 na twee termijnen af.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 startte de VNG een flinke zoektocht. Niet minder dan 226 functies in algemeen bestuur en commissies moesten opnieuw worden ingevuld, het liefst zo dat het VNG-bestuur een goede afspiegeling is van de achterban, zowel in partijpolitieke achtergrond – met extra aandacht voor lokale partijen – als in bijvoorbeeld de verdeling over de provincies, gemeentegrootte en genderverhouding. De nu voorgedragen kandidaten starten als waarnemer. Op de ledenvergaring in december, de Najaars-ALV, worden de voordrachten voorgelegd aan de gemeenten. Als die instemmen, worden de waarnemers officieel benoemd tot bestuurs- of commissielid.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.