Bijgewerkt: 7 december 2023

Signalen over de nieuwe contracten Hulp bij het huishouden Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
19-01-2016

Herbert Raat (VVD) wethouder Zorg informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de signalen in verband met de nieuwe contracten Hulp bij het huishouden:

Geachte leden van de gemeenteraad,

De afgelopen maanden heb ik u op de hoogte gehouden van de aanbesteding hulp bij het huishouden. Het gaat om 1800 Amstelveners die hulp bij het huishouden ontvangen van ongeveer 300 hulpen. De nieuwe aanbieders zijn 1 januari 2016 van start gegaan met het leveren van hulp bij het huishouden. Amstelring levert in januari nog hulp bij het huishouden en stopt per 1 februari 2016. In deze brief vindt u een overzicht van de signalen die het college heeft ontvangen over de eerste twee weken.

Signalen van inwoners: Geen hulp verschenen. De gemeente heeft een aantal telefoontjes ontvangen van inwoners, waarbij er in de eerste week geen hulp is verschenen. Dit had verschillende oorzaken. Enkele malen ging het hierbij om de vaste hulp die bij de bestaande aanbieder onaangekondigd de vakantiedagen moest opnemen. Andere keren was de vaste hulp onverwacht uitgevallen en was er niet direct een vervanger beschikbaar. Voor de inwoner was het op dat moment niet duidelijk, dat dit eenmalig was.

De gemeente heeft de betreffende aanbieder hierop aangesproken. De aanbieder moet tot 1 februari voor vervanging zorgen of de klant ‘warm’ overdragen naar de nieuwe aanbieder. Met de oude en nieuwe aanbieders is afgesproken, dat er bij onduidelijkheid sowieso hulp wordt ingezet. Mochten er, op basis van informatie van de gemeente, ten onrechte twee hulpen bij een inwoner staan, zullen de partijen hiervoor worden gecompenseerd.

Er zijn tussen de gemeente, oude en de nieuwe aanbieders korte lijnen, waardoor signalen snel worden opgepakt en eventuele problemen constructief worden opgelost. Voor zover bij de gemeente bekend ontvangen op dit moment alle inwoners met hulp bij het huishouden deze hulp.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Herbert Raat (VVD) wethouder Zorg


Andere hulp dan verwacht. In de eerste weken is het ook voorgekomen, dat de nieuwe aanbieder hulp is gaan leveren bij inwoners die in de veronderstelling waren dat zij hun oude aanbieder konden behouden. In sommige gevallen kwam dit, doordat de inwoner het retourformulier van de gemeente niet had ingevuld en ‘automatisch’ was ingedeeld bij de in hun wijk gecontracteerde aanbieder. Zij hebben nu alsnog een voorkeur bij de gemeente aangegeven. In andere gevallen kwam dit, doordat hun vaste hulp uiteindelijk een andere werkgever gekozen heeft dan oorspronkelijk het plan was, of het contract met de desbetreffende aanbieder in een later stadium rond was. De keuze die de inwoner in december gemaakt heeft kwam daardoor niet meer overeen met de aanbieder waar de vaste hulp nu voor gaat werken.

In beide gevallen zal de (nieuwe) keuze van de inwoner per 1 februari 2016 ingaan. Met de nieuwe aanbieders is afgesproken om in januari geen tussentijdse wijzigingen door te voeren om te voorkomen, dat er onduidelijkheid ontstaat over welke aanbieder verantwoordelijk is voor de levering van de hulp in januari. Daar, waar mogelijk, of wenselijk voor de inwoner vindt de overdracht al eerder plaats.

Signalen van hulpen De afgelopen maanden heeft de gemeente meerdere hulpen gesproken die aangaven, dat het aanbod, dat zij van een van de nieuwe aanbieders kregen, niet overeenkwam met de afspraken zoals de gemeente die met de nieuwe aanbieders heeft gemaakt. Met toestemming van de hulpen is in deze gevallen bemiddeld tussen de hulpen en de betreffende aanbieder. Tot nu toe is het niet nodig gebleken om hierover juridische procedures te starten.

Waar de gemeente signalen ontvangt, zet de gemeente zich in om ervoor te zorgen, dat de hulpen een contract krijgen conform de eisen die aan de nieuwe aanbieders zijn gesteld. Er zijn nog enkele hulpen waar de gemeente op dit moment bemiddeld bij een nieuw contract.

Signalerende functie. Het eerste signaal van de aangescherpte signalerende functie is inmiddels ook ontvangen. De betreffende aanbieder stond voor de deur bij de klant en kreeg geen contact. De betreffende aanbieder heeft hiervan melding gedaan bij de huisarts.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Met vriendelijke groet,

Herbert Raat, Wethouder ZorgAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.