Bijgewerkt: 25 juni 2022

Signalen van fraude bij taalscholen in Nederland

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
17-12-2018

Er komt een strengere procedure voor de toelating van nieuwe aspirant-taalscholen die inburgeringscursussen aan nieuwkomers verzorgen. Deze strengere procedure is nodig om te voorkomen dat malafide taalscholen kunnen toetreden tot het inburgeringstelsel en zo wordt fraude voorkomen. Dit heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 17 december 2018 besloten op basis van een analyse van de Inspectie SZW over meldingen van signalen van fraude bij taalscholen.

Sinds de zomer van 2018 is het aantal meldingen van signalen van fraude bij taalscholen toegenomen. Uit analyse van Inspectie SZW blijkt dat bij 87 van de in totaal 227 taalscholen in Nederland sprake is van een 'indicatie' tot 'buitengewone sterke indicatie' van misbruik en fraude. Alle meldingen worden serieus genomen. Het OM en de Inspectie SZW bepalen samen hoeveel en welke meldingen strafrechtelijk worden opgepakt.

Foto Amstelveen
(Foto Nia Palli/SZW - 2017)

drs. Wouter Koolmees (D66) minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid


'Het aantal meldingen is van dien aard dat er duidelijk reden is tot zorg en daarom neem ik een aantal verscherpte maatregelen, vooruitlopend op de inwerkingtreding van het nieuwe inburgeringstelsel in 2020'- aldus minister Koolmees. Naast de strengere procedure heeft minister Koolmees besloten dat taalscholen vanaf 1 april 2019 niet meer vooraf bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) facturen kunnen indienen. Hierdoor wordt frauduleus handelen minder snel lonend en daardoor veel risicovoller voor de dader. Ook krijgen de taalscholen een papieren factuur alleen uitbetaald als hiervan ook een digitaal bewijs wordt aangeleverd. Daarnaast worden de andere partners die eventueel kunnen wijzen op de risico’s van fraude nadrukkelijk betrokken, zoals de Belastingdienst. Hierdoor kunnen mogelijke risico’s sneller aan het licht komen. Tot slot gaat Blik op Werk versneld bij alle taalscholen financiële audits uitvoeren en ook meer onaangekondigde en onverwachte controles.

Minister Koolmees: 'Iedere vorm van fraude is onacceptabel'. De fraudegevoeligheid van het huidige systeem is voor hem reden geweest om bij de invoering van het nieuwe inburgeringstelsel gemeente meer regie te geven. Gemeenten krijgen een rol in de inkoop van taalcursussen voor inburgeraars en daarmee invloed op de kwaliteit van het cursusaanbod. Als uit nader onderzoek blijkt dat inburgeraars bij fraude zijn betrokken, doordat ze samen met een taalschool hebben gehandeld, dan kan hun eventuele ontheffing of vrijstelling voor het inburgeringsexamen worden ingetrokken. Overigens is geen sprake van een verdachte stijging van het aantal ontheffingen of slagingspercentages.

Nederlands als tweede taal (NT2) is het vak Nederlands dat gegeven wordt aan anderstaligen binnen het Nederlandse taalgebied. Het is daarom niet vergelijkbaar met het vak Nederlands, zoals dat in het voortgezet of secundair onderwijs aan moedertaalsprekers onderwezen wordt. Wie Nederlands leert buiten het Nederlandse taalgebied spreekt niet over NT2, maar over NVT: Nederlands als vreemde taal. Het vak NT2 wordt zowel gegeven aan kinderen als aan volwassenen. Daarin staat het verwerven van de Nederlandse taal op de eerste plaats. Dat is noodzakelijk om later de andere vakken te kunnen volgen. In Nederland vindt NT2 aan kinderen over het algemeen plaats in zogenaamde schakelklassen op basisscholen en middelbare scholen. Ook maakt NT2 deel uit van de verplichte inburgering van nieuwkomers in de Nederlandse samenleving. Per 1 januari 2013 is de gewijzigde Wet inburgering ingegaan met strengere eisen en meer verantwoordelijkheden voor de nieuwkomers zelf.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.