Bijgewerkt: 17 april 2021

Situatie van de verbouwing woning aan Kalfjeslaan 37

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
08-02-2017

Herbert Raat (VVD) wethouder Handhaving informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de ontstane situatie in verband met de verbouwing van een woning aan de Kalfjeslaan 37:

raat Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Herbert Raat (VVD) wethouder Handhaving


'Geachte leden van de gemeenteraad,

Afgelopen januari ontvingen wij, onder meer van raadslid mevrouw Linda Roos van BBA, signalen van een onveilige situatie bij een woning aan de Kalfjeslaan. Het betreft een twee-onder-een-kapwoning welke geruime tijd leeg staat vanwege een geplande verbouwing. Het huis raakt steeds verder in verval (afgewaaide dakpannen en gaten in het dak) en er is sprake van een onveilig wordende situatie nu de afrastering rondom het perceel niet voldoende effectief blijkt en de woning vrij toegankelijk is. Ook is er aan de voorzijde van het perceel een afgesloten bouwkeet geplaatst. Deze is beklad met graffiti.Omgevingsvergunning vergroten woonhuis. Op 18 februari 2015 is er een omgevingsvergunning verleend voor het vergroten van een woonhuis. Hiertegen is door omwonenden bezwaar ingediend. Op 15 juni 2015 is dit bezwaar ongegrond verklaard. Hiertegen is beroep ingesteld. Tijdens de beroepsprocedure is de omgevingsvergunning overgeschreven op naam van een nieuwe eigenaar. De bestuursrechter heeft op 24 mei 2016 het beroep gegrond verklaard en de beslissing op bezwaar van 15 juni 2015 vernietigd. Bij een nieuw besluit van 15 juli 2016 is de omgevingsvergunning vervolgens geweigerd. In navolging hierop heeft de nieuwe eigenaar de werkzaamheden direct stilgelegd. Dit was na het plaatsen van een bouwkeet, enkele kleine werkzaamheden en het plaatsen van een hekwerk rondom het perceel. Op 22 november 2016 is een nieuwe omgevingsvergunning aangevraagd.

Ondanks de aanvraag van de nieuwe omgevingsvergunning is de situatie bij de woning dermate onveilig, dat is besloten maatregelen te treffen. De eigenaar is erop gewezen, dat op grond van de Woningwet, het perceel en de woning degelijk moeten worden afgesloten en de bouwhekken mogelijk moeten worden gestabiliseerd. Daarnaast dient de eigenaar de bouwkeet te verwijderen, aangezien de bouwwerkzaamheden momenteel stilliggen. Indien dit niet gebeurt, zal er een voornemen tot oplegging last onder dwangsom worden verstuurd, gevolgd door een last onder dwangsom.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.