Bijgewerkt: 12 augustus 2022

Slechte staat van het Jagershuis: handhavingsprocedure start

Nieuws -> Gemeente

Bron: Herbert Raat
28-06-2021

De gemeente Amstelveen is genoodzaakt een handhavingsprocedure te starten vanwege de slechte staat, waarin het Jagershuis verkeert. Ik ben onlangs een kijkje gaan nemen samen met twee gemeentelijke bouwinspecteurs, nadat de Vereniging Historisch Amstelveen een handhavingsverzoek had ingediend.

Gebrekkig onderhoud. Ook gemeenteraadsleden spraken hun zorgen uit over de staat van het pand. Onze inspecteurs constateerden dat aan het rijksmonument langdurig geen of gebrekkig onderhoud is gepleegd. Als gemeente moeten wij hiertegen optreden in het kader van de Erfgoedwet, en dat gaan we ook doen.

raat Amstelveen


Herbert Raat (VVD) wethouder Handhaving schrijft erover op zijn weblogCultureel erfgoed. Het Jagershuis is eigendom van Aemstel Monuments, een onderdeel van ontwikkelaar Breevast, die hier oorspronkelijk woningbouw wilde ontwikkelen. Ik hoop dat zij dit plan laten varen en hun erergie steken in het behoud van het hotel en restaurant in het Jagershuis. Het zou geweldig zijn voor de omgeving, maar ook voor de Breevast. Gelukkig hebben zij al eerder laten weten dat uitgangspunt voor de ontwikkeling van het Jagershuis is dat het past in het Rijksbeschermend dorpsgezicht ( lees HIER).

Onherstelbare schade. Dit dossier speelt al jaren. Zo loopt er sinds 2017 buiten de gemeente om een beroepsprocedure bij de Raad van State tegen het besluit van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed om het Jagershuis uit het Rijksmonumentenregister te schrappen. De uitspraak laat nog steeds op zich wachten, omdat de Raad van State overbelast is. Dit is voor alle partijen erg vervelend, maar ontslaat ons niet van de plicht om op te treden. Wij willen voorkomen dat het Jagershuis in de tussentijd onherstelbare schade oploopt.

Ontoereikend. Tijdens ons bezoek zagen wij dat de eigenaar op kleine schaal is begonnen met cosmetische herstelwerkzaamheden aan het houtwerk. Dit is een begin, maar op basis van het rapport ontoereikend. De staat van onderhoud is slecht, maar niet hopeloos. Volgens de inspecteurs moeten herstelwerkzaamheden aan een rijksmonument door deskundigen en volgens richtlijnen voor restauratiekwaliteit worden uitgevoerd (lees HIER het rapport).

Prominente plek. Het behoud van cultureel erfgoed heeft in de afgelopen jaren een prominentere plek gekregen in de bestuurlijke en politieke agenda’s in Amstelveen (lees HIER). In het verleden zijn er veel monumenten verloren gegaan. Daarom zijn we hier nu extra zuinig op. Monumenten maken onderdeel uit van de (culturele) identiteit van een gemeente en er is al helaas teveel gesloopt in onze gemeente.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.