Bijgewerkt: 26 mei 2024

Sloop panden langs A9 niet denkbeeldig

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
06-04-2006

Rijkswaterstaat (RWS) heeft de sloop van kantoren, bedrijfspanden en woningen langs de rijksweg A9 in Amstelveen, zoals was te zien op een foto die in deze krant is gepubliceerd, als reëel toekomstscenario geschetst tijdens overleg met het Amstelveense college van B en W.

A9 variant Amstelveen
(RWS collectie - 2006)

A9 variant van RWS


B en W schrijven dit in antwoord op vragen van de fractie van GroenLinks. De partij toonde zich verbaasd over uitspraken van RWS op een informatieavond en in een brief in deze krant, dat de foto niet correct zou zijn. GroenLinks verwijt RWS een „slechte poging tot damage contrei" en dat de bewoners „een rad voor de ogen wordt gedraaid."

„Tijdens overleg tussen Rijkswaterstaat en het college heeft wethouder Regouin een impressiefoto ontvangen waarop delen van de bebouwing aan de zuidrand van de A9 ter hoogte van het Oude Dorp zijn verdwenen," aldus het college van B en W. „RWS stelde dat het een impressiefoto betreft waarbij nog niet met zekerheid gesteld kan worden wat de effecten zijn van de verbreding van de A9 in Amstelveen."

„Rijkswaterstaat heeft geen garanties gegeven dat verbreding niet ten koste gaat van woningen langs de A9. Ambtelijk kan het momenteel nog geen uitsluitsel bieden over het al dan niet aankopen van percelen of het slopen of aanpassen van vastgoed. Er heeft nog geen diepgaand onderzoek plaatsgevonden."

Het Amstelveense college deelt de opvatting van GroenLinks dat de uitspraak van RWS onder meer in de brief in het AN dat ten gevolge van de verbreding geen woningen of bedrijven hoeven te wijken „zeer prematuur" zijn en een „onjuist beeld geven."


door Henk Godthelp
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.