Bijgewerkt: 8 augustus 2022

Slotviering in de St. Annakerk

Nieuws -> Kerk

Bron: Sander Verkerk
28-04-2011

Bisschop Mgr. Punt gaat voor in allerlaatste Eucharistieviering

Op zondag 8 mei 2011 is er voor de laatste keer een dienst in de St. Annakerk in Amstelveen. Die dag zal de kerk na 80 jaar ritueel uit dienst worden genomen. ‘Dat is wel een moment om op even gepaste wijze bij stil te staan, zegt de vice-voorzitter van het Kerkbestuur Harry Lammers.

‘Het wordt een bijzondere dag. Bisschop Punt zal in de slotviering voorgaan geassisteerd door zes medecelebranten die door de jaren heen voor de Annakerk actief zijn geweest,. Het Franciscuskoor zal deze slotviering muzikaal opluisteren.

Annakerk Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

De St. Annakerk


Aan het eind van de dienst worden de eerste exemplaren van het boek 'Annakerk een baken' in de tijd 1928 – 2011 aangeboden aan bisschop Punt en burgemeester Van Zanen. ‘Het boek beschrijft uitgebreid de rijke geschiedenis van de Annaparochie en alle activiteiten die aan de kerk verbonden zijn geweest. Alle parochianen en relaties van de parochie komen in aanmerking voor een exemplaar’, aldus de vice-voorzitter.

Anna Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2004)

Het mozaïek van Sancta Anna aan de muur van de St. Annakerk


‘Het opheffen van een parochie vormt niet bepaald een hoogtepunt voor welke kerkgemeenschap dan ook, maar het Kerkbestuur wil het Annaparochie tijdperk op gepast feestelijke wijze afsluiten. Na de mis biedt het Kerkbestuur een receptie aan, waar parochianen, oud-parochianen en relaties afscheid kunnen nemen en nog even stil kunnen staan bij de betekenis van de St. Annakerk in Amstelveen.

De Annaparochie gaat na sluiting op in de Titus Brandsmaparochie. Parochianen hebben zich aan kunnen melden bij andere parochies, of gaan automatisch mee naar Titus Brandsma. Ter verwelkoming zal de overgang van deze parochianen gevierd worden met een startviering op zondag 15 mei 2011 die om 10:15 uur zal beginnen.

De slotdienst in de St. Annakerk zal op DVD worden vastgelegd. Het is, evenals de fotoreportage voor het laatste parochieblad, bedoeld ter documentatie van de opheffing van de parochie.

Bijwonen

Er bestaat grote belangstelling voor deze slotdienst, hoewel de kerk 400 zitplaatsen biedt zullen gegadigden zich voor een plaatsbewijs moeten aanmelden, dat kan bij het kerkbestuur van de H. Annakerk, Amsterdamseweg 20, 1182 HD Amstelveen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.