Bijgewerkt: 28 juni 2022

Sluitstuk van de Wet Langdurige Zorg problematiek in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
28-01-2017

Herbert Raat (VVD) wethouder Zorg informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de Wet Langdurige Zorg problematiek bij een Amstelveens echtpaar:

'Geachte leden van de gemeenteraad,

Op 21 maart 2016 informeerde ik u over de kafkaiaans-situatie bij een ouder Amstelveens echtpaar. Zij waren door een beroep op de Wet Langdurige Zorg (WLZ) in de knel gekomen. Het echtpaar moest maandelijks € 701,80 betalen voor zorg, waar zij geen gebruik van maakten. Naar aanleiding van de vanuit Amstelveen aan de Tweede Kamer commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport gestuurde brief heeft het Ministerie van VWS de problemen bij het echtpaar, maar ook bij andere inwoners kunnen oplossen.

raat Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Wethouder Herbert Raat (VVD) Zorg


Voor een aantal Amstelveners bleek een oplossing zonder wijzigingen in de bestaande regelgeving echter niet mogelijk. Inwoners die nog enige WLZ-zorg ontvingen en deze niet wilden, of konden stopzetten moesten toch een hoge eigen bijdrage blijven betalen. Inmiddels heeft het ministerie van VWS ons laten weten, dat zij hun toezegging aan ons om ook voor deze inwoners een oplossing te proberen te vinden hebben kunnen invullen. Naar wij recent van het ministerie hebben begrepen passen zij de regelgeving ten aanzien van een eigen bijdragen aan voor mensen in de WLZ die minder dan 20 uur per 4 weken zorg thuis ontvangen. De eigen bijdrage wordt dan maximaal de minimale eigen bijdrage die geldt in WLZ, namelijk € 23,-. Deze aanpassing wordt ingevoerd met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016 en momenteel in de systemen van de het CAK verwerkt.

Hiermee is de door ons in 2016 bij VWS aangekaarte problematiek aangepakt. Ik ben blij met deze aanpassing die vele Amstelveners, maar ook inwoners van andere gemeenten in Nederland ten goede komt. Speciale dank aan Tweede Kamerlid Sjoerd Potters en Ernst van Koesveld, directeur Zorgverzekeringen bij het Ministerie van VWS, dat ze meteen de schouders eronder hebben gezet.

Met vriendelijke groet,

Herbert Raat wethouder ZorgAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.