Bijgewerkt: 21 maart 2023

Snelheid Amsteldijk Noord naar 50 km

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
07-04-2005

De gemeente gaat onderzoeken of het mogelijk is op de Amsteldijk-Noord een maximumsnelheid in te voeren van 50 kilometer per uur. Belangrijk in dat kader is de handhaafbaarheid van een dergelijk maatregel.

Het onderzoek is een initiatief van GroenLinks-fractievoorzitter S. Mager, die daartoe gesteund door de oppositiepartijen WD en BBA, afgelopen woensdag tijdens de raadsvergadering een motie indiende.

Volgens Mager ervaren de bewoners van de Amsteldijk-Noord mede ten gevolge van de verkeersstromen van en naar de kaasboerderij, „behoorlijke verkeersoverlast."

„De veiligheid is daarom verre van optimaal, terwijl de Amsteldijk-Noord onderdeel uitmaakt van een regionale fietsroute." „Verbrede :agrarische bedrijfsvoering mag geen onevenredig grote druk uitoefenen op de andere functies en voorzieningen.”

Naast de maximumsnelheid stellen de partijen ook voor de mogelijkheden te onderzoeken om op de Amsteldijk-Noord maxima te stellen aan breedte en asdruk van voertuigen en om de verkeersveiligheid voor fietser en voetganger verder te verbeteren.

De PvdA en het CDA keerden zich tegen de motie, D66 ging akkoord „omdat mijn fractie oproept om te steunen," aldus een weifelende woordvoerder J. Parlevliet.

Het college had toen al aangegeven geen enkel probleem te hebben met de motie.

Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.