Bijgewerkt: 25 juni 2022

Social return vergroot kans op werk voor Amstelveners

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
12-03-2014

Social return blijkt succesvol. Social return houdt in, dat de gemeente Amstelveen afspraken maakt over arbeids- en stageplaatsen als zij contracten sluit met leveranciers en opdrachtnemers. Het doel is, mensen die moeilijk aan het werk komen meer kans op een baan te bieden. De gemeente heeft medio 2012 social return als eis opgenomen in haar aanbestedingen/opdrachten. Met succes. Er zijn meer mensen aan het werk geholpen.

In 2012 introduceerde de gemeente social return als eis in haar aanbestedingen, om mensen die lastig werk vinden aan het werk te helpen. Denk aan bijstandsgerechtigden, leerlingen die werken en leren willen combineren, of mensen met een beperking. Bij opdrachten als nieuwbouwprojecten, woningaanpassingen of leerlingenvervoer wordt van de leverancier verwacht dat zij voor hen plek hebben.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Jacqueline Koops, lijsttrekker van de ChristenUnie-Amstelveen luistert naar de bewoners van Elsrijk tijdens de bijeenkomst in zorgcentrum Nieuw Vredeveld


Sinds 2010 maakt de gemeente al afspraken over social return met aanbieders van huishoudelijke hulp in Amstelveen. Dat leidde tot tientallen arbeidsplaatsen voor bijstandsgerechtigden. Daarnaast werkt de gemeente Amstelveen samen met regiogemeenten bij het plaatsten van mensen die moeilijk werk vinden.

Wethouder Jacqueline Koops (ChristenUnie, verantwoordelijk voor Werk en Inkomen): “Duidelijk is, dat social return de kans op werk vergroot voor mensen die normaal gesproken minder kansrijk zijn op de arbeidsmarkt. In minstens acht Amstelveense aanbestedingen/opdrachten hebben we social return opgenomen als eis. 15 personen, waarvan twee uit Amstelveen, hebben wij op die manier aan werk kunnen helpen.

En Amsterdam heeft 14 Amstelveners via hun opdrachten kunnen plaatsen in een (leerwerk)baan, of gewone baan. Overigens maken wij sinds 2010 afspraken met aanbieders van huishoudelijke hulp in Amstelveen over social return. Sindsdien zijn tientallen Amstelveense bijstandsgerechtigden werkzaam in de huishoudelijke zorg. Ik verwacht, dat dankzij social return nog meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk kunnen worden geholpen.”

Social return?

Social return heeft als doel om de uitstroom naar werk te bevorderen voor mensen die zonder re-integratieondersteuning niet aan het werk komenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.