Bijgewerkt: 5 december 2022

Sociale kaart wijst de weg op internet

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
06-01-2008

Eenvoudig digitaal informatie vinden over voorzieningen in Amstelveen? Binnenkort vindt u het op de digitale sociale kaart van Amstelveen. Dit voorstel doet het College van Burgemeester en Wethouders aan de gemeenteraad- meldt de gemeente Amstelveen in haar persbericht.

De sociale digitale kaart is een informatiecatalogus die individuele burgers, mantelzorgers, zorg- en hulpverleners kunnen raadplegen op de website van de gemeente Amstelveen. Deze bevat informatie over diensten en instanties op het gebied van wonen, welzijn en zorg die ze aanbieden.

Met de digitale sociale kaart vergroot Amstelveen haar dienstverlening. Veel diensten en producten zijn wel beschikbaar, maar nog niet of onvoldoende bekend bij gebruikers.

Wethouder WMO Yeter Tan is opgetogen over de nieuwe internetdienst: “Dit is precies waar burgers behoefte aan hebben, makkelijk en overzichtelijke informatie over voorzieningen in Amstelveen. De sociale kaart is beschikbaar in 2008: “Het past bij het streven naar van de gemeente op steeds meer voor burgers relevante informatie digitaal aan te leveren.”

Wat is een Sociale Kaart?
Het is eigenlijk niets anders, dan een verzameling adressengegevens van maatschappelijke organisaties, zoals zorg- en welzijninstellingen. Om een huisarts in de buurt te vinden, of een probleem met de buurman op te lossen kan de sociale kaart de weg wijzen naar een goede oplossing. De sociale kaart is een goed hulpmiddel om snel en doeltreffend de juiste organisaties en personen te kunnen benaderen om overleg te voeren, samenwerking tot stand te brengen en de hulpbehoevende persoon gericht door te verwijzen naar een instantie, die ze verder kan helpen.

Kaartensysteem Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Een analoog kaartensysteem

Een Rolodex is een apparaat voor gegevensbestanden en wordt nog steeds gebruikt voor de opslag van zakelijk contact informatie. De naam is afgeleid van Rolling and Index. Op de kaarten schrijft de gebruiker de contactgegevens van een persoon of onderneming, die op een roterend kaartensysteem draaien. Een groot voordeel van zo een systeem, dat zonder stroom en Windows ook werkt.
.
Digitale Sociale Kaart
Vroeger werd gewoon een kaartenbak gebruikt met allerlei data, maar met de komst van het internet is interessant geworden, om alle gegevens digitaal in een documentatiesysteem in te voeren (database) en op een website te plaatsen. Op deze manier zijn de nodige gegevens veel sneller te vinden en kunnen door iedereen en gratis worden geraadpleegd. Van de organisaties en hulpverleners worden de adresgegevens, contactpersonen en uiteraard wat ze doen op de “kaart” vermeld om de zoektocht makkelijker te maken.

In verschillende categorieën kan worden gezocht, zoals:

wmo producten
gehandicapten
gezondheid
ouderen
jeugd
opvang
psychische problemen
seksualiteit
verslaafden
migranten
werk en inkomen
huiselijk geweld
dak- en thuislozen
leefbaarheid en veiligheid

Externe links: Digitale Sociale Kaart, Sociale Kaart Amsterdam, MEE, SIRAADAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.