Bijgewerkt: 8 december 2022

Sofi-nummer is BSN geworden

Nieuws -> Overheid

Bron: MinBiz / Wikipedia
27-11-2007

Niemand heeft het gemerkt, maar Nederlanders hebben sinds maandag 26 november 2007 geen sofi-nummer (sociaal-fiscaal nummer) meer, want het is automatisch BSN (Burgerservicenummer) geworden. Het BSN kwam in de plaats van het sofi-nummer. Concreet betekent dit dat iedereen die al een sofi-nummer heeft, dit nummer behoudt en als BSN kan gebruiken.

Geen persoonsnummers meer

Het Burgerservicenummer maakt een eind aan het gebruik van diverse persoonsnummers. Niet alleen vermindert dit het aantal fouten bij invoering of verwerking van persoonsgegevens, het draagt ook bij tot een meer klantgerichte dienstverlening, een betere bescherming tegen identiteitsfraude en het vergroten van de transparantie van de overheid. Via een speciale website kunnen burgers straks zelf inzien welke instanties aan het BSN gerelateerde gegevens verwerken, en op grond van welke wet zij dit mogen doen.

Gebruikers

In bepaalde gevallen is het ook mogelijk dat niet-overheidsorganisaties zoals zorgverleners, huisartsen en werkgevers het BSN gebruiken. Bijvoorbeeld een huisarts die declareert bij een verzekeringsmaatschappij of een werkgever die informatie aanlevert voor de belastingdienst. In dit soort gevallen is wel aanvullende wetgeving nodig.

Gemeenten

Het Burgerservicenummer wordt door gemeenten toegekend aan alle ingezetenen van Nederland die zijn ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie. Het burgerservicenummer bestaat uit 9 cijfers en voldoet aan een variant op de zgn. elfproef: dwz. als het burgerservicenummer wordt voorgesteld door ABCDEFGHI, dan moet: 9*A + 8*B + 7*C + 6*D + 5*E + 4*F + 3*G + 2*H - I een veelvoud van 11 zijn. Een uitbreiding van de Wabb is de Wbsn-z. Dit wetvoorstel regelt het gebruik van het BSN in de medische zorg.

Externe link: Website BurgerservicenummerAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.