Bijgewerkt: 25 juni 2022

Speciaal verslag over de opwarming van de aarde van 1,5°C

Nieuws -> Informatief

Bron: IPCC
08-10-2018

Incheon, Republiek Korea, 8 oktober 2018 - De beperking van de opwarming van de aarde tot 1,5°C zou snelle, ingrijpende en ongekende veranderingen in alle aspecten van de samenleving vereisen, aldus het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) in een nieuwe evaluatie. De beperking van de opwarming van de aarde tot 1,5°C in plaats van 2°C zou, met duidelijke voordelen voor de bevolking en de natuurlijke ecosystemen, hand in hand kunnen gaan met het waarborgen van een duurzamere en rechtvaardigere samenleving, aldus het Intergouvernementeel Panel inzake klimaatverandering (IPCC) op maandag.

Het speciaal verslag over de opwarming van de aarde van 1,5°C werd zaterdag in Incheon, Republiek Korea, goedgekeurd door het IPCC. Het zal een belangrijke wetenschappelijke bijdrage leveren aan de klimaatveranderingsconferentie van Katowice in Polen in december, wanneer de regeringen de Overeenkomst van Parijs herzien om de klimaatverandering aan te pakken. 'Met meer dan 6.000 aangehaalde wetenschappelijke referenties en de toegewijde bijdrage van duizenden deskundigen en overheidsherzieners wereldwijd, getuigt dit belangrijke rapport van de breedte en beleidsrelevantie van het IPCC' - aldus Hoesung Lee, voorzitter van het IPCC.99 auteurs en reviewredacteuren uit 40 landen hebben het IPCC-rapport opgesteld als antwoord op een uitnodiging van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC) toen het in 2015 het Akkoord van Parijs aannam. De volledige naam van het rapport is Global Warming of 1,5°C, een speciaal IPCC-rapport over de gevolgen van de opwarming van de aarde met 1,5°C boven het pre-industriële niveau en de daarmee samenhangende routes voor de uitstoot van broeikasgassen, in de context van de versterking van de wereldwijde respons op de dreiging van klimaatverandering, duurzame ontwikkeling en inspanningen om armoede uit te roeien.

'Een van de belangrijkste boodschappen die uit dit verslag naar voren komt, is dat we nu al de gevolgen van 1°C opwarming van de aarde zien door onder meer extremer weer, stijgende zeespiegel en afnemend poolijs'- aldus Panmao Zhai, medevoorzitter van IPCC-werkgroep I. In het verslag wordt gewezen op een aantal gevolgen van de klimaatverandering die kunnen worden voorkomen door de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C in vergelijking met 2°C of meer.

Als de mondiale temperatuur tijdelijk boven of boven de 1,5°C zou uitkomen, zou dit betekenen dat er meer gebruik wordt gemaakt van technieken die CO2 uit de lucht halen om tegen 2100 weer tot onder de 1,5°C terug te keren. De doeltreffendheid van dergelijke technieken is niet op grote schaal bewezen en sommige ervan kunnen aanzienlijke risico's voor duurzame ontwikkeling met zich meebrengen, aldus het rapport. 'Het beperken van de opwarming van de aarde tot 1,5°C in vergelijking met 2°C zou de impact op ecosystemen, de gezondheid en het welzijn van de mens verminderen en het gemakkelijker maken om de doelstellingen van de Verenigde Naties inzake duurzame ontwikkeling te bereiken' - aldus Priyardarshi Shukla, medevoorzitter van IPCC-werkgroep III.

Wat is het IPCC? Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) is het VN-orgaan voor de beoordeling van de wetenschap met betrekking tot klimaatverandering. Het werd in 1988 opgericht door het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (VN-milieu) en de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) om beleidsmakers te voorzien van regelmatige wetenschappelijke evaluaties met betrekking tot klimaatverandering, de gevolgen en potentiële toekomstige risico's, en om aanpassings- en mitigatiestrategieën voor te stellen. Het heeft 195 lidstaten.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.