Bijgewerkt: 27 juni 2022

Spoedwet maakt digitaal vergaderen van de gemeenteraad mogelijk

Nieuws -> Informatief

Bron: VNG/Rijksoverheid
02-04-2020

Op 27 maart 2020 stemde het Kabinet in met de Spoedwet Digitaal vergaderen die het eenvoudiger maakt om online raads- en commissievergaderingen te houden. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is nauw betrokken bij het opstellen van de tekst voor de wet. De wet wordt nu met spoed naar de Raad van State gestuurd, naar verwachting zal deze snel in werking  treden.

Tijdelijke noodoplossing. Vanwege de corona-maatregelen kan in veel gevallen niet meer worden voldaan aan het vereiste van fysieke aanwezigheid van raadsleden. De VNG kreeg veel vragen van gemeenten omdat de besluitvorming dreigde te stagneren en niet aan wettelijke termijnen kon worden voldaan. Het is wat betreft de VNG een tijdelijke noodoplossing, tot de maatregelen rondom corona zijn opgeschort.

VNG-reactie. De VNG is verheugd met de duidelijkheid over hoe we om moeten gaan met besluiten die écht geen uitstel dulden. Dat is ook belangrijk voor de continuïteit van het bestuur en de rechtmatigheid van de besluitvorming.

Fysieke vergadering nog mogelijk. Een fysieke vergadering blijft overigens nog steeds mogelijk, mits afstand van 1,5 meter wordt gehouden. Dit kan omdat een raadsvergadering niet onder het verbod tot het organiseren van evenementen valt. Veel gemeenten zullen echter de voorkeur geven aan een vergadering in een virtuele omgeving.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Digitaal vergaderen maakt het eenvoudiger om online raads- en commissievergaderingen te houden


Zolang fysiek vergaderen niet of niet goed mogelijk is, kunnen gemeenten, provincies en waterschappen digitaal besluiten nemen. Zoals verwacht heeft de ministerraad vandaag ingestemd met de spoedwet die dit moet gaan regelen. ‘Zo kan het lokaal bestuur in de uitzonderlijke omstandigheden als gevolg van het coronavirus zoveel mogelijk blijven functioneren’, laat het ministerie van Binnenlandse Zaken in een persbericht weten.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel digitale besluitvorming voor advies naar de Raad van State te zenden. Doel van dit wetsvoorstel is om gemeenten, provincies en waterschappen tijdelijk de mogelijkheid te geven om naast digitale beraadslaging ook digitaal besluiten te nemen. Zo kan het lokaal bestuur in de uitzonderlijke omstandigheden als gevolg van het coronavirus zoveel mogelijk blijven functioneren.

Digitale besluitvorming is op dit moment juridisch niet mogelijk. Dit wetsvoorstel regelt een tijdelijke uitzondering hierop zolang een openbare fysieke vergadering niet of niet goed mogelijk is. Voorwaarde is dat de openbaarheid van vergaderingen behouden blijft via een openbare videoverbinding. Daarvoor moet het systeem dat een orgaan gebruikt bij alle leden beschikbaar zijn en moeten de leden voor de voorzitter, elkaar en het publiek herkenbaar zijn. In het wetsvoorstel is ook geregeld dat voor benoemingen van wethouders en gedeputeerden gebruik kan worden gemaakt van een vorm van briefstemmen. Dit in verband met de geheimhouding.

De wet zal gelden voor gemeenteraden, Provinciale Staten, algemene besturen van waterschappen, besturen van gemeenschappelijke regelingen en de eilandsraden van Bonaire en Saba. Het wetsvoorstel is voorbereid in samenwerking met de Vereniging Nederlandse Gemeenten. De Afdeling Advisering van de Raad van State wordt verzocht om met spoed over het wetsvoorstel te adviseren. Na advisering wordt het voorstel aan de Tweede Kamer aangeboden. Het is de bedoeling dat het wetsvoorstel op korte termijn in werking treedt.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.