Bijgewerkt: 19 januari 2022

'Spoorboekje' afronding regionalisering van de brandweer

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
16-07-2013

Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen informeert de gemeenteraad:

Geachte dames en heren,

In de vergadering van 11 april 2013 van de gemeenteraadscommissie Algemeen Bestuur en Middelen heeft de commandant van de brandweer, de heer Van Strien, u geïnformeerd over de stand van zaken van dat moment ten aanzien van het zogenaamde 'spoorboekje' afronding regionalisering brandweer.

van strien Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Elie van Strien, commandant van Brandweer Amsterdam-Amstelland informeert de raadscommissie Algemeen Bestuur en Middelen over de stand van zaken ivm de regionalisering van de brandweer


De financiële vertaling van het 'spoorboekje' ligt vast in de financiële jaarstukken van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA) die in de vergadering van 16 mei 2013 van de gemeenteraadscommissie Algemeen Bestuur en Middelen zijn besproken en op 29 mei 2013 in onze gemeenteraad zijn vastgesteld.

In verband hiermee bent u bij brief van 22 mei 2013 en bij brief van 11 juni 2013 geïnformeerd over de reserves en voorzieningen van de VrAA en over de reactie van de commandant van de brandweer op een brief van de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers over de opkomsttijd en dekkingsplannen.

Het bestuur van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland heeft het afgelopen jaar de wijze, waarop de regionalisering van de brandweer Amsterdam-Amstelland zo goed mogelijk afgerond kan worden met enige regelmaat besproken. Per thema zijn de belangrijkste besluiten en inhoudelijke aspecten ten behoeve van de zes gemeenteraden op een rij gezet. De bijlage (.doc) gaat hierbij.

Ik vertrouw erop u hiermee vooralsnog voldoende geïnformeerd te hebben. Met vriendelijke groet, de burgemeester van de gemeente Amstelveen, mr. J.H.C. van ZanenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.