Bijgewerkt: 25 juni 2024

Sportbedrijf Amstelveen en Vita Amstelland gaan samenwerken

Nieuws -> Informatief

Bron: Sportbedrijf Amstelveen
22-11-2017

Sjaak van der Linde (Vita Amstelland) en Peter Verdaasdonk (Sportstad/Sportbedrijf Amstelveen) hebben op 22 november 2017 de samenwerkingsovereenkomst 'Amstelveen Gezond in Beweging' getekend. De samenwerking benadrukt de overeenkomsten die Vita en het Sportbedrijf hebben over de kijk op wat het sociaal domein nodig heeft om mensen te laten meedoen in de gemeenschap. Deze visie sluit geheel aan op het beleid van de gemeente Amstelveen en aan de realisatie van dit beleid willen beide organisaties optimaal bijdragen.

Bewegen op recept. De samenwerking is een voortzetting van met elkaar bedachte en deels al ontwikkelde projecten. Denk daarbij aan Bewegen op Recept als variant op het in Amstelveen al gangbaar zijnde Welzijn op Recept. Maar dat is niet het enige project, dat het Sportbedrijf in samenwerking met Vita opgezet heeft. De Beweegcoaches in Keizer Karel Park en Bankras/Kostverloren hebben al diverse projecten als een buurt picknick gekoppeld aan de BuitenSpeelBus, een Beweegcarrousel en een Buurtbootcamp opgezet. Hiervoor is goede samenwerking met de Vita collega’s van groot belang. In november is gestart met de 11 Parkentocht, een eerste actie om regelmatig met de Beweegbus de wijk in te gaan. Daarnaast wordt de Beweegbus bij diverse activiteiten van Vita ingezet.

Foto Amstelveen
(Foto Sportbedrijf Amstelveen - 2017)

Peter Verdaasdonk interim directeur van het Sportbedrijf Amstelveen en Sjaak van der Linde directeur van Vita Amstelland handenschuddend voor een Beweegbus, dat is uitgerust met verschillende sportattributen die het mogelijk maken op welke locatie dan ook diverse vormen van bewegen te realiseren voor ouderen en kinderen


Vita cursus en beweegactiviteiten. Vooral bij minder voor de hand liggende projecten als de Vita cursus ‘Omgaan met geld’ wordt het succes van de samenwerking duidelijk. Tijdens deze cursus krijgen de cursisten beweegopdrachten van de beweegcoaches. De manier, waarop cursisten dit aanpakken, is direct terug te koppelen naar de praktijk. Voor veel mensen is de cursus een eyeopener, die meer toevoegt aan het begrijpen van de problematiek, dan theorie alleen. Eind november en begin december wordt op dezelfde manier een bijdrage geleverd aan de cursus ‘Assertiviteit’.

Internationale Vrouwendag 8 maart 2018. Ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag op 8 maart 2018 wordt in samenwerking met wijkcoaches in de middag een voetbaltoernooi voor meiden op het Stadsplein georganiseerd. De samenwerking wordt aangegaan voor een jaar maar met de intentie deze succesvolle projecten duurzaam voort te zetten. Het Sportbedrijf en Vita zullen samen meer projecten gaan uitrollen die het belang en de samenhang van bewegen en welzijn duidelijk maken.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.