Bijgewerkt: 25 juni 2022

Sportbedrijf Amstelveen neemt de beheertaken buitensport over van de gemeente

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
18-12-2014

Vanaf 2015 neemt Sportbedrijf Amstelveen de beheertaken voor de buitensportvoorzieningen over van de gemeente. Het sportbedrijf wordt zowel voor de kwaliteit als voor de kosten van de beheertaken verantwoordelijk. Er zijn afspraken gemaakt over de onderhoudsplanningen, het kwaliteitsniveau, het budget en de toezicht. Het huidige beschikbare budget van ruim een miljoen euro is daarvoor toereikend. Binnen deze afspraken kan het sportbedrijf zelf bepalen, of ze taken uitbesteedt of zelf uit gaat voeren. In overleg kunnen ook de sportverenigingen beheertaken overnemen van het Sportbedrijf en hiervoor compensatie ontvangen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Dave Offenbach, directeur van het Sportbedrijf Amstelveen


Het Sportbedrijf is blij met de taakuitbreiding en doorontwikkeling van haar organisatie. Directeur Dave Offenbach: ”De overdracht van de beheertaken is een logische aanvulling op de exploitatietaken die het Sportbedrijf al sinds 2000 voor de gemeente, verenigingen, onderwijsinstellingen en overige gebruikers verricht. Sindsdien zijn wij het loket voor alle vragen over sport en bewegen; dus ook voor de verenigingen met onderhoudsvragen. Nu wij ook de verantwoordelijkheid krijgen voor het onderhoud, kunnen wij nog sneller en beter inspelen op de behoeften van onze gebruikers en hen daarin ook actief betrekken”.

Toezicht. Wethouder Bot: “De gemeente vindt het van groot belang, dat de sportvoorzieningen goed worden onderhouden, zodat inwoners de mogelijkheid behouden om van de sportvoorzieningen in Amstelveen gebruik te kunnen blijven maken. Voorwaarde voor de overdracht is, dat het hoge niveau gehandhaafd blijft. Het Sportbedrijf geeft aan de schouders eronder te zetten en de verantwoordelijkheid op zich te nemen. Nadat we de startpositie in kaart hebben gebracht, hebben we heldere afspraken gemaakt over het budget en de uitvoering. De gemeente gaat uiteraard goed toezicht houden op de uitvoering van de taken”.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Peter Bot, (BBA) wethouder Sport


Kostenvoordelen. De verwachting is, dat door het overdragen van de beheertaken kostenvoordelen te behalen zijn. Kansen liggen bijvoorbeeld bij efficiënter het onderhoud plannen, kortere lijnen met de gebruiker en schaalvoordelen bij aanbesteding. Hiermee ontstaat een meer solide financiële basis voor de sport in Amstelveen. De financiële armslag die dat oplevert, biedt het sportbedrijf de ruimte voor het oplossen van onvoorziene omstandigheden in de toekomst.  

Uitvoering van de sportnota. De gemeenteraad heeft in 2013 bij het vaststellen van de sportnota “Amstelveen Beweegt Gezond !!” al met dit voornemen ingestemd. Over de sportnota, waaronder de overdacht van beheertaken, is destijds uitgebreid overleg gevoerd met het sportbedrijf en de sportverenigingen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.