Bijgewerkt: 13 juli 2024

Staat van het Bestuur 2014

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
30-10-2014

In 94 procent van alle gemeenten zijn er burgers die initiatieven nemen die gericht zijn op actieve deelname aan het lokale bestuur en het versterken van de sociale samenhang. Dit blijkt uit de Staat van het Bestuur 2014, die minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vandaag aan de Tweede Kamer stuurt. Plasterk: ‘Het is prachtig als mensen zelf invulling willen geven aan hun leefomgeving. Dat is goed voor de democratie. Het zal soms aanpassingen vergen van  gemeenten, in hun organisatie en werkwijze. Veel gemeenten maken daar al werk van. Ik wil deze ontwikkeling steunen waar het maar kan.’

De Staat van het Bestuur is een tweejaarlijkse trendrapportage met feiten en cijfers over ontwikkelingen bij gemeenten, provincies en waterschappen. In de rapportages staan trends in het openbaar bestuur op bestuurlijk, financieel en maatschappelijk gebied. In de Indische buurt in Amsterdam hebben burgers ervoor gezorgd, dat via Google Maps zichtbaar is op welke plekken het stadsdeel gemeenschapsgeld besteedt, zoals in een buurthuis om de hoek, waar taalachterstand wordt bijgespijkerd. Burgers worden hierdoor sterker betrokken bij activiteiten in hun buurt. Sommige buurtbewoners nemen ook taken over van het stadsdeel die ze op hun eigen manier invullen, zodat die beter aansluiten bij hun behoeften.

Foto Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2014)

In 94 procent van alle gemeenten zijn er burgers die initiatieven nemen die gericht zijn op actieve deelname aan het lokale bestuur en het versterken van de sociale samenhang


In Amersfoort en Uden hebben inwoners een zogeheten G1000-burgertop georganiseerd, waarin bewoners ideeën bespreken voor concrete verbeteringen in hun gemeente. In beide gemeenten kwamen hier verschillende burgerinitiatieven uit voort, zoals het tegengaan van leegstand van winkels en een digitaal burenhulpsysteem.

In 87 procent van de gemeenten vragen burgers het gemeentebestuur om ondersteuning bij burgerinitiatieven. Veel gemeenten proberen hun werkwijze en organisatie hierop aan te passen en het contact tussen burger en overheid anders te organiseren. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties steunt gemeenten hierbij.

Voor het eind van dit jaar stuurt minister Plasterk de Agenda Lokale Democratie naar de Tweede Kamer. In deze Agenda komt Plasterk onder andere met concrete plannen voor steun aan burgerinitiatieven zoals in Amersfoort, Uden, Amsterdam en tal van andere plaatsen. Daarnaast onderzoekt Plasterk, of er wettelijke regels moeten worden aangepast om de werking van de lokale democratie nog verder te bevorderen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.