Bijgewerkt: 4 december 2023

Staatssecretaris Dijkhoff informeert de asielzoekers

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
20-10-2015

Staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) informeert de asielzoekers die binnenkomen in Nederland over wat ze hier kunnen verwachten. Bij hun registratie krijgen alle asielzoekers een brief van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), waarin ze onder meer worden geïnformeerd over de asielprocedure en de opvangvoorzieningen van dit moment.

Onderwerp    Asiel in Nederland

Foto Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2015)

Klaas Dijkhoff, (VVD) Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie


Geachte heer, mevrouw,

Er komen nu veel asielzoekers, zoals u naar Nederland. Daarom is het in de opvang erg druk en duren de asielprocedures lang. Ik begrijp, dat u graag zo snel mogelijk duidelijkheid wilt krijgen over uw toekomst. In deze brief vertel ik u, wat u kunt verwachten.

Sobere opvang

Nederland heeft nu te weinig opvangplaatsen voor asielzoekers in normale opvangcentra. U krijgt daarom nu sobere opvang. Dat zijn bijvoorbeeld sporthallen, of tenten, waar veel mensen in dezelfde ruimte slapen.

Langer wachten

Het is helaas niet mogelijk u op korte termijn te vertellen, of u een asielvergunning krijgt en daarmee tijdelijk in Nederland mag blijven. Het duurt nu bijna een half jaar voor uw aanvraag in behandeling kan worden genomen. Daarna begint de procedure om te beslissen over uw asielaanvraag. Dit wordt per persoon zorgvuldig bekeken. Ook kan het zijn, dat er nader onderzoek nodig is. Dit kan nog eens zes maanden of langer duren. Als wordt besloten, dat u niet mag blijven, moet u Nederland direct verlaten. In dat geval kunnen we u helpen bij uw vertrek.

Als u wel mag blijven, krijgt u een tijdelijke verblijfsvergunning. Op dit moment zijn er onvoldoende huizen voor iedereen. Daarom is het mogelijk, dat u in de asielopvang moet blijven, ook als u al een tijdelijke verblijfsvergunning heeft gekregen. Als er wel woonruimte beschikbaar is, kan dit ook een containerwoning, of omgebouwd kantoorpand zijn. Het is mogelijk, dat u hier met anderen moet samenwonen.

Familie

Zolang u nog geen tijdelijke verblijfsvergunning heeft, kunt u geen aanvraag indienen om uw gezinsleden over te laten komen. Pas als u een vergunning heeft, kunt u een aanvraag indienen voor uw gezin. Het is vooraf niet zeker, of u uw gezin mag laten overkomen. Het kan lang duren, voordat u hierover duidelijkheid krijgt en uw gezin daadwerkelijk naar Nederland komt. Op dit moment kan ik helaas niet aangeven hoeveel tijd dit kost.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Met vriendelijke groet,

Dr. K.H.D.M. Dijkhoff, Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Nederlands     Brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie aan asielzoekers

Engels Brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie aan asielzoekers

Frans   Brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie aan asielzoekers

Arabisch         Brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie aan asielzoekers

Russisch         Brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie aan asielzoekers

Somalisch       Brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie aan asielzoekers

Chinees           Brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie aan asielzoekers

Farsi    Brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie aan asielzoekers

Tigrinia (regio Eritrea)          Brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie aan asielzoekersAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.