Bijgewerkt: 7 december 2023

Staatssecretaris: vogelaanvaringen moeten sterk omlaag

Nieuws -> Schiphol

Bron: Rijksoverheid
11-03-2011

De groeiende populaties ganzen rond Schiphol brengen de veiligheid van het luchtverkeer in het geding. Staatssecretaris Joop Atsma (Infrastructuur en Milieu) wil nog voor het komende zomerseizoen maatregelen treffen om het aantal vogels, in het bijzonder de ganzen, op en rond Schiphol terug te dringen.

“Een veilige luchtvaart vereist, dat we dit gevaar nu aanpakken”, aldus Atsma gisteren tijdens een druk bezocht symposium van de Nederlandse Regiegroep Vogelaanvaringen op Schiphol. Dit kan alleen in samenwerking met betrokken provincies, de Luchthaven Schiphol en landbouw- en natuurorganisaties.  Atsma wil met deze partijen een bestuursakkoord sluiten over de gezamenlijke uitvoering van maatregelen.

grauwe gans Amstelveen
(Foto Wikipedia - 2008)

De grauwe gans (Anser anser) is de in Nederland meest voorkomende grijze gans. De ganzen zijn soorten uit de familie der Anatidea. Op dit moment bevinden zich naar schatting tussen de 5000 tot 10.000 ganzen binnen een straal van 10 kilometer om de luchthaven. Een ganzenpopulatie verdubbelt zich ongeveer iedere twee jaar


280 botsingen met vogels

Het aantal vogelaanvaringen met vliegtuigen is in de afgelopen twee jaar flink gegroeid. Ging het in 2008 nog om circa 160 aanvaringen (bij gemiddeld 400.000 vliegbewegingen), in zowel 2009 als 2010 waren er al 280 botsingen met vogels.

Meestal kan een vliegtuig na een botsing met een vogel of een kleine groep vogels doorvliegen, maar bij grotere vogels zoals ganzen of grote zwermen kan er een motor uitvallen en moet het vliegtuig terugkeren naar de luchthaven. Dit was vorig jaar juni het geval toen een toestel van Royal Air Maroc in aanvaring kwam met ganzen en het toestel korte tijd op zeer lage hoogte op één motor over Haarlem is gevlogen.

Staatssecretaris Atsma vindt, dat het aantal vogelaanvaringen sterk omlaag moet. De omgeving van Schiphol moet onaantrekkelijker gemaakt worden als broed-, foerageer- en rustgebied voor vogels.  “Het is onverantwoord om  maatregelen, ook als ze impopulair zijn, nog langer uit te stellen.

We zijn nu met alle betrokken partijen in gesprek om samen heldere afspraken te maken. Schiphol doet nu al veel aan het probleem en ik verwacht de bereidheid om nog verder te investeren in oplossingen op het Schipholterrein. Maar het probleem moet ook buiten Schiphol nog intensiever aangepakt worden. Ik vertrouw er dan ook op, dat de natuur- en landbouwvertegenwoordigers willen meedenken over een realistische aanpak”, aldus Atsma.

Het rijk zal nog voor de zomer voorstellen om de zone waar vogelaantrekkende activiteiten zijn verboden op te rekken van 6 naar 10 of 13 km. Dit betekent, dat een groter gebied rondom Schiphol (of langs de landing en startbanen van Schiphol) niet of beperkt bestemd kan worden voor activiteiten zoals natte natuur,  vuilstort en/of viskwekerijen.

Ook de pilot, waarbij graanakkers na de oogst versneld worden omgeploegd, moet voortgezet worden. “Het kan enorm helpen, wanneer op een groter aaneengesloten areaal boeren de graanstoppels, die vogels aantrekken, na de oogst versneld onderploegen”, aldus Atsma. Tegelijkertijd zal de provincie Noord-Holland alles in het werk moeten stellen om de ganzenpopulatie met 80% terug te dringen, zoals in het Faunabeheerplan opgenomen. Dit doet de provincie door het verwijderen of behandelen van nesten (o.a. door eieren te schudden) en beheersjacht binnen de 10 km-zone rondom Schiphol.

Bij het overleg over een bestuursakkoord Vermindering Vogelaanvaringen zijn naast het ministerie van Infrastructuur en Milieu de volgende organisaties betrokken: ministerie van Defensie, provincie Noord-Holland, , gemeente Haarlemmermeer, Luchthaven Schiphol, Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers,  LTO Noord, Natuurmonumenten en Vogelbescherming.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.