Bijgewerkt: 25 juni 2022

Stadscampus op Uilenstede

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveenweb.com / Gemeente Amstelveen
25-09-2008

“Sloop van het VU-Guesthouse en sanering van een flink aantal eenkamerwoningen in de bestaande woontorens op Uilenstede maken de weg vrij voor een kwalitatieve verbetering van de woningvoorraad voor studenten op Uilenstede”- staat in de Nota van Uitgangspunten van de Gemeente Amstelveen.

Dat was de reden dat burgemeester Jan van Zanen de Vrije Universiteit Amsterdam op woensdag 24 september 2008 bezocht aan de Prof. E.M. Meijerslaan 2. Hij werd ontvangen door de voorzitter van het College van Bestuur, drs. René Smit en tijdens een toespraak hebben beide bestuursfunctionarissen hun visie over de toekomstige uitbreiding en de gedeeltelijke renovatie van Uilenstede uitgesproken.

Er zijn totaal 724 bestaande woningen, 1000m² bestaande bedrijfs- en kantoorruimte, 1000 m² bestaande onderwijsruimte bij deze operatie betrokken. Er wordt maximaal 4000 m² aan niet - woon functies in het gebied toegevoegd. Het betreft horeca, kleinschalige bedrijven en kantoren, kleinschalige detailhandel en/of commerciële dienstverlening en mogelijk onderwijs en worden 25 extra woningen in het plangebied gebouwd.

VU  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Burgemeester Jan van Zanen tijdens zijn toespraak op de VU


Burgemeester Jan van Zanen begon zijn toespraak met de zinnen: “Welkom terug, zou ik bijna willen zeggen, want voor de fijnproevers van Amstelveen, Nieuwer-Amstel had tot eind voor het vorige eeuw grondgebied tot voorbij het Concertgebouw. De huidige gebouw van de VU zou zeker in hebben gelegen. Vandaag vieren wij, dat u terugkomt! Hartelijk welkom in Amstelveen, hartelijk welkom in Nieuwer-Amstel!”

VU  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

De medewerkers van de VU luisteren naar de toespraak


Met de woorden sloot de burgemeester van Amstelveen zijn toespraak: “Vandaag is de eerste stap gezet naar een echt studentencampus op Uilenstede. Een prachtig voorbeeld, hoe wij samenwerken in de regio. Amstelveen: studentenstad! Het klinkt eigenlijk best goed. Amstelveen- studentenstad, wie had dat 128 jaar geleden gedacht!” Na zijn toespraak overhandigde de burgemeester aan de voorzitter het cadeautje van de Gemeente Amstelveen, een picknickmand!

Drs. René Smit, voorzitter van het College van Bestuur VU, bedankte voor de welkomstwoorden en het cadeau van de burgemeester en gaf hij ook een cadeau: een grote plastic cheque, waarop stond: “Bijdrage in deskundigheid en kennis aan Gebiedsontwikkeling VU-Uilenstede”.

VU  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Voorzitter van het College van Bestuur, drs. René Smit spreekt de medewerkers toe


Daarna hield de heer Smit ook een toespraak, waarin hij vertelde dat het natuurlijk verplichtingen schept om een studentenstad te kunnen hebben. “…Wil goed wetenschappelijk onderwijs werken, is ontmoeting een centraal begrip. Ontmoeting tussen èn docent èn student, ontmoeting tussen studenten, ontmoeting ook tussen wetenschappers. De campus gaan wij verder ontwikkelen en het wordt omgebouwd in een “stadscampus”. Een open stadscampus, waar ontmoeting centraal staat”.

Daarna ging het gezelschap, met de vele aanwezige medewerkers van de universiteit naar buiten. Op een grasveld werden de vlaggen van DUWO, de VU en van Amstelveen gehesen. Toen gaf burgemeester Van Zanen het tweede deel van het cadeau van Amstelveen aan de VU: een picknicktafel. Deze werd door van Zanen, René Smit en de directeur van DUWO, Jan Benschop direct uitgeprobeerd.

VU  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Vlnr. Jan Benschop, Jan van Zanen, en René Smit hijsen de vlaggen


VU  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Vlnr. René Smit , Jan van Zanen, en Jan Benschop achter het cadeau van Amstelveen: de picknicktafel


De komst van de VU-onderdelen sluit aan bij de visie van de gemeente, studentenhuisvester DUWO en de VU om de studentencampus Uilenstede te herstructureren. Om het gebied zo meer te integreren met de aangrenzende kantorenwijk en aantrekkelijker en levendiger te maken. De VU groeit sterk en heeft daardoor ruimtegebrek op haar campus. De VU heeft daarom plannen voor nieuwbouw op de Zuidas.

Om op korte termijn meer ruimte te creëren voor onderwijs en onderzoek is een deel van het personeel tijdelijk verhuisd van de campus naar Amstelveen. De VU heeft voor deze locatie gekozen vanwege de nabijheid van en haar betrokkenheid bij de studentenwijk Uilenstede en heeft haar nieuwe kantoorlocatie VU-Uilenstede gedoopt.

”De VU wil zich inzetten om een levendig gebied te creëren waar de bedrijven profiteren van de aanwezigheid van de studenten die hier wonen. Een gebied met voorzieningen die door studenten, werknemers van bedrijven en bewoners uit omliggende wijken gebruikt worden. Een goed voorbeeld daarvan is nu al het Griffioentheater van de VU”, -aldus voorzitter van het College van Bestuur van de VU, de heer Smit.


Tekst toespraak burgemeester Van Zanen opening VU-Uilenstede op woensdag 24 september 2008

Dames en heren,

Welkom terug, zou ik bijna willen zeggen.

Voor de fijnproevers. Amstelveen (Nieuwer-Amstel) had tot het eind van de voor-vorige eeuw grondgebied tot voorbij het Concertgebouw. De huidige bebouwing van de VU zou er zeker in hebben gelegen (of de bijna 128-Vrije Universiteit – ooit in de binnenstad begonnen – er toen ook binnen lag, weet ik niet zeker …).

In ieder geval. Vandaag vieren wij, dat u (terug)komt! Hartelijk welkom in Amstelveen. En ik zag dat namens het Gemeentebestuur; de wethouders Wonen (Pols) en Economie (Groot) zijn vanmiddag aanwezig.

Voor mij, zoals u weet, een rendez vous met het verleden. Een verleden waaraan ik goede herinneringen heb. Ik kijk met veel plezier terug op mijn studententijd aan de Vrije Universiteit en aan Cornell University Law School in de Verenigde Staten. Het studentenleven is om te genieten en om te gebruiken als proeftuin om te leren, uit te proberen en jezelf te ontwikkelen. Er uit te halen wat er in zit…

Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat een plezierige woonomgeving daar aan bijdraagt. Was met plezier op het allereerste wijkfeest op Uilenstede, en woonde recentelijk de ‘Uilenstededag’ bij tijdens de introductieweek. 

Uilenstede moet bruisen. Dat inspireert. U, ons, én de studenten.

Uw komst symboliseert de eerste stap om dit te realiseren. Ook het gemeentebestuur van Amstelveen ziet Uilenstede graag ziet ontwikkelen naar een ‘echte’ studentencampus. Geen louter besloten gemeenschap van studenten, maar een levendige plek in Amstelveen. Een plek waar studenten prettig kunnen wonen en waar u lekker kunt werken.

Een bruisend Uilenstede. U ziet het al voor u.

Sportende studenten

Discussiërende studenten

Ontspannen studenten

Griffioencultuur minnende studenten

Ik verzeker het u, iedere student wil hier straks studeren! Maar voor het zover is, moet er nog het nodige gebeuren: Het VU Guesthouse wordt vervangen door 724 zelfstandige wooneenheden voor studenten.  Bestaande kamers worden samengevoegd tot zelfstandige wooneenheden. Deze studenten beschikken dan over een eigen douche, toilet en keuken. Niet gering, heer Smit!

Vandaag is een bijzondere dag. We staan in een prachtig nieuw gebouw. Een gebouw voor de medewerkers van de VU. De eerste officiële stap naar een  studentencampus;  èn we kunnen zeggen dat Amstelveen nu een deel van de VU in huis heeft. Een mooi voorbeeld van de samenwerking in onze regio; met de gemeente Amsterdam niet in de laatste plaats.

Amstelveen studentenstad. Het klinkt best goed.

Graag wil ik u namens ons Gemeentebestuur een cadeau aanbieden. Het cadeau symboliseert de picknicktafel die buiten staat. Ik wens u een aangename werktijd op de nieuwe werkplek en een prettig verblijf op Uilenstede en aan de studenten: de bruisende studentencampus komt er.

Amstelveen studentenstad. Wie had dat 128 jaar geleden gedacht …
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.