Bijgewerkt: 21 maart 2023

Stadshart Amstelveen al deels slopen en herbouwen

Nieuws -> Stadshart

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
30-07-2010

Door Henk Godthelp
Henk Godthelp Amstelveen

Het Franse Unibail/ Rodamco (UR),eigenaar van het Stadshart Amstelveen, wil twaalf jaar na de opening al delen van het centrum slopen en herbouwen. Dat blijkt uit niet openbare stukken, waarop deze krant (Amstelveens Nieuwsblad) de hand heeft weten te leggen.

Fontein  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2004)

Een idyllische foto uit 2004, toen de fontein op het Stadsplein werd geopend op 1 april. Na de opening werd de namaakkraan en de bloemen netjes afgevoerd


Onduidelijk is om welke delen het precies gaat. Zeker is, dat UR het Stadsplein wil verkleinen door er horeca aan toe te voegen. De strategische visie voor de middellange en lange termijn houdt onder meer ook in, dat er zal worden gesloopt, vernieuwd en uitgebreid met extra winkelmeters (aantallen tussen de 10.000 en 40 000 vierkante meter worden genoemd).

Momenteel wordt een en ander voorbereid. Unibail/ Rodamco, dat in 2005 het Stadshart kocht van CGI voor een kleine 300 miljoen euro, heeft diverse grondposities in het centrum van Amstelveen verworven en is in overleg met partijen om de plannen vorm te geven. De Franse eigenaar verwacht over ongeveer twee jaar met de werkzaamheden te kunnen beginnen.

Maar liefst 31 winkels of horecazaken in het Stadshart zijn door Unibail/ Rodamco (UR) de wacht aangezegd. Zes zullen gedwongen worden herplaatst. 25 passen niet in de strategische visie van UR en moeten verdwijnen of zijn al vertrokken, zoals BCC.

Het overzicht van deze zaken is in bezit van deze krant en staat te lezen in het vertrouwelijke onderzoek van adviesbureau DHV geschreven in opdracht van Unibail/ Rodamco. De Franse eigenaar baseert zijn strategische visie voor het Stadshart mede op dit onderzoek.

Eerder publiceerde deze krant al over het gedwongen vertrek van zaken uit het Stadshart. D66 stelde naar aanleiding daarvan collegevragen, maar is nog in afwachting van de antwoorden. De democraten zijn zeer bezorgd over de ontwikkeling en vragen zich af, hoe het met de rechten van de huurders gesteld is.

Daarnaast organiseert de partij na het politieke zomerreces een bijeenkomst omtrent de ontwikkelingen in het Stadshart en de machtspositie van UR in verhouding tot de lokale overheid en de gemeenteraad. Volgens de strategische visie van UR moet het centrum een „kwaliteitsslag maken": „het verbeteren van het retailaanbod en het toevoegen van trekkers en alternatieve dan wel bijzondere functies waardoor de consument langer blijft."

Met 'toevoegen' wordt gedoeld op „bijzondere, luxe en internationale formules die (nog) nergens anders in Nederland zijn." „Stadshart Amstelveen wordt op deze wijze een springplank voor de Nederlandse retailmarkt."

Volgens het onderzoek moet de uitstraling van het winkelcentrum „beter aansluiten op de eisen van de moderne tijd en de wensen van de consumenten." De huidige branchemix in het Stadshart wordt als „onvoldoende helder en aansprekend" beschouwd. „Er bevinden zich . winkels met een sterk wisselende kwaliteitsuitstraling, zodat onvoldoende aantrekkingskracht ontstaat." Voor de horeca geldt „specifiek dat het aanbod onvoldoende is." Er zou te weinig diversiteit zijn.


Update 31 juli 2010:

Reactie Detailhandel Nederland: De huurcontracten worden eenzijdig opgezegdAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.