Bijgewerkt: 28 september 2021

Stadspeiling 2013: het is prettig en veilig wonen in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
23-10-2013

Meer dan de helft van de Amstelveners vindt, dat ze in een buurt wonen, waar men prettig met elkaar omgaat; een minderheid geeft aan elkaar te kennen. Het veiligheidsgevoel is in de afgelopen jaren verbeterd. Dat blijkt uit de Stadspeiling 2013 die door ruim 2500 mensen is ingevuld.

stadspeiling Amstelveen
Uit de Stadspeling blijkt onder meer, dat het veiligheidsgevoel is verbeterd. In 2005 ervoeren 40% van de respondenten een onveiligheidsgevoel; in 2005 is dit percentage teruggelopen naar 28%. 18% verwacht inbraak van woningen in hun buurt, 15% heeft plannen om extra maatregelen te nemen tegen inbraak.

De cijfers blijven fluctueren als het om inbraken gaat. De gemeente blijft daarom samen met politie en justitie inzetten op de bestrijding van woninginbraken. Positief is, dat inwoners steeds minder overlast verwachten te krijgen van groepen jongeren.

Elkaar kennen, saamhorigheid en de bereidheid om iets voor elkaar te doen zijn belangrijk voor een prettig leefklimaat. 36% vindt dat buurtbewoners elkaar goed kennen, 41% vindt, dat zij in een gezellige buurt met veel saamhorigheid woont. Het percentage mantelzorgers is toegenomen van 2% in 2005 naar 8% in 2013 en 26% van de inwoners doet aan vrijwilligerswerk.

Via verschillende kanalen, waaronder sociale media, zullen inwoners in de gelegenheid worden gesteld om met elkaar in contact te komen en zich in te zetten voor de wijk.

De Stadspeiling wordt om het jaar uitgevoerd. Het is een enquête onderzoek, waarin meerdere onderwerpen aan bod komen en dat belangrijke informatie geeft over, hoe het wonen, werken en leven in Amstelveen wordt ervaren. Er zijn 5.445 inwoners en benaderd, waarvan er 2.525 hebben meegedaan. Het onderzoek is representatief en betrouwbaar voor inwoners van de gemeente van 18 jaar en ouder. Meer uitkomsten van de Stadspeiling 2013 kunt u hier (pdf 102 pagina’s) lezen.

Stadspeiling?

De stadspeiling is een tweejaarlijks enquêteonderzoek onder de bevolking van de gemeente Amstelveen. In de enquête wordt inwoners gevraagd naar hun oordeel over diverse onderwerpen, zoals leefbaarheid, veiligheid, afvalinzameling, cultuur en sport. In februari 2013 is de 10de editie van de stadspeiling gestart met het verzenden van enquêtes naar 5.000 inwoners van 18 jaar en ouder. In dit rapport staan representatieve en betrouwbare uitspraken over alle inwoners van de gemeente Amstelveen van 18 jaar en ouder.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.