Bijgewerkt: 14 juni 2024

Stadsregio Amsterdam ingestemd voor het ombouwen van de Amstelveenlijn

Nieuws -> Regio

Bron: Stadsregio Amsterdam
30-10-2015

Het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam heeft donderdag 29 oktober 2015 ingestemd met het uitvoeringsbesluit voor het ombouwen van de Amstelveenlijn. Nadat de colleges van B en W van de gemeenten Amsterdam en Amstelveen eerder al positief hebben geadviseerd, betekent het besluit van de Stadsregio een concrete stap van planvorming naar de voorbereiding van de uitvoering.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Tram 51 rijdt op de Beneluxbaan


Vernieuwing. De Amstelveenlijn is een belangrijke schakel in het regionale vervoer tussen Amstelveen en Amsterdam Zuid. Belangrijkste redenen voor het ombouwen naar een hoogwaardige nieuwe Amstelveenlijn zijn:

-Station Zuid groeit als belangrijk regionaal OV-knooppunt en de Amstelveenlijn moet meegroeien.

-Tramlijn 5 loopt tegen haar capaciteitsgrenzen aan.

-De sneltram mag en kan op termijn niet meer door de metrotunnel (in verband met het Zuidasdok).

-De huidige Amstelveenlijn is storingsgevoelig, waardoor de nu al hoge exploitatiekosten toenemen en er vertragingen ontstaan die ook gevolgen hebben voor andere OV-verbindingen.

-De veiligheid van de Amstelveenlijn verbeteren door ongelijkvloerse kruisingen.

-Het huidige materieel, zowel tram als rails en technische systemen, zijn verouderd en in 2020 afgeschreven.

Noord/Zuidlijn. De Amstelveenlijn is een belangrijke OV-schakel voor de ontwikkeling van de Zuidas en de komst van Noord/Zuidlijn. Zo blijkt ook uit de Lijnennetvisie. Een plan, op basis van onderzoek van de Stadsregio, voor het stedelijk en regionale openbaar vervoer na de ingebruikname van de Noord/Zuidlijn. De ombouw naar een hoogwaardige Amstelveenlijn zorgt ervoor dat reizigers straks sneller op station Zuid kunnen komen met een tram die vaak rijdt en betrouwbaar is.

Besluit. De Stadsregio is de opdrachtgever voor de ombouw van de Amstelveenlijn. De regioraad van de Stadsregio Amsterdam neemt het definitieve besluit “na raadpleging van de gemeenteraden van Amsterdam en Amstelveen” op 15 december 2015.

Kosten

De totale kosten van de vernieuwing zijn € 300 miljoen. De Stadsregio Amsterdam betaalt € 213,7 miljoen en de gemeenten Amsterdam en Amstelveen dragen beiden € 5,6 miljoen bij en het Rijk draagt € 75 miljoen bij. 

Planning. Na het besluit van de Regioraad start de aanbesteding begin 2016 starten voor het 1e tracédeel  tussen Amsterdam Zuid en Amstelveen Westwijk. Voor de verdere planning verwijzen wij naar de website van de Amstelveenlijn, www.amstelveenlijn.nl Lees meer over de Lijnennetvisie op www.stadsregioamsterdam.nlAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.