Bijgewerkt: 29 maart 2023

Stadsregio heeft de plannen van de Amstelveenlijn aangepast

Nieuws -> Regio

Bron: Stadsregio Amsterdam
07-12-2012

Het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam heeft samen met de gemeenten Amsterdam en Amstelveen en stadsdeel Zuid besloten de plannen voor de ombouw van de Amstelveenlijn aan te passen. Lijn 5 zal blijven rijden en er komt een hoogwaardige tramverbinding tussen Amstelveen Westwijk en Station Zuid.

Van 9 juni tot en met 21 juli 2012 lag het voorstel voor de ombouw van de Amstelveenlijn in de inspraak. In dit voorstel waren twee hoogwaardige tramverbindingen opgenomen: één tussen Amstelveen Binnenhof en Amsterdam Amstelstation en één tussen Amstelveen Westwijk en omgeving Leidseplein.

tram 5 Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

In het aangepaste voorstel wordt tramlijn 5 in stand gehouden. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de wens van veel insprekers om vanuit Amstelveen een directe verbinding met het Centraal Station in Amsterdam te behouden


De inspraakreacties van de 235 insprekers hadden voornamelijk betrekking op nut en noodzaak, de lijnvoering en dienstregeling, het laten vervallen van haltes, overstappen en toegankelijkheid. De Stadsregio Amsterdam heeft nu het eindverslag (nota van beantwoording en nota van wijziging) gepubliceerd op www.amstelveenlijn.nl , waarin een reactie op de ingediende vragen en opmerkingen wordt gegeven.

Er is nu besloten voor een hoogwaardige tramverbinding met lange trams tussen Westwijk en station Zuid en gewone trams tussen Binnenhof en Amsterdam Centraal Station, waarmee de binnenstad van Amsterdam vanuit Amstelveen rechtstreeks bereikbaar blijft. De haltes en trams van de hoogwaardige tram worden comfortabel, toegankelijk, veilig en aantrekkelijk.

De lange voertuigen en een halte, of eindpunt op het Leidseplein blijken moeilijk in de ruimtelijke plannen van Amsterdam te passen. De maatregelen binnen de ring stonden in juni nog niet vast, maar de ideeën zijn toen wel de inspraak in gebracht omdat de bestuurders wilden weten wat belanghebbenden er van vonden.

In plaats van lijn 51 komt er een hoogwaardige tramlijn tussen Westwijk en station Zuid. Deze verbinding wordt sneller en betrouwbaarder dan nu het geval is. Er wordt nog onderzocht, of het haalbaar is deze tramlijn door te trekken richting Uithoorn en Aalsmeer. Tussen Westwijk en de stations RAI en Amstel zal dus geen rechtstreekse verbinding meer zijn.

Hiervoor moeten reizigers overstappen op Station Zuid. In de gewijzigde plannen blijft er een metro rijden tussen station Zuid en het Amstelstation, een suggestie die tijdens de inspraakperiode meerdere keren naar voren kwam. Zoals in juni al werd voorgesteld, verdwijnen de haltes Spinnerij, Gondel, Marne, Amstelveen Centrum en A. J. Ernststraat op dit traject.

In het aangepaste voorstel wordt lijn 5 in stand gehouden. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de wens van veel insprekers om vanuit Amstelveen een directe verbinding met het Centraal Station in Amsterdam te behouden. Een aantal van de voorgestelde maatregelen op het traject van tramlijn 5 in Amsterdam zal wel worden uitgevoerd om de betrouwbaarheid van de lijn te vergroten.

De relatief weinig gebruikte haltes Apollolaan en Stadionweg worden opgeheven en de Beethovenstraat wordt op termijn opnieuw ingericht. Halte Van Baerlestraat wordt in tegenstelling tot de aanvankelijke plannen niet opgeheven. Buiten de Ring A10 zal op het tracé van lijn 5 de halte A. J. Ernststraat komen te vervallen.

Begin 2013 buigen de gemeenteraden van Amstelveen en Amsterdam en de stadsdeelraad van Zuid zich over het voorstel, waarna de Regioraad van de Stadsregio Amsterdam op 12 maart definitief beslist over het tracé van de Amstelveenlijn. Het volledige eindverslag is, inclusief de inspraakreacties, te downloaden via http://www.amstelveenlijn.nl/userfiles/file/AVL_Voorkeursvariant.pdfAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.