Bijgewerkt: 19 april 2024

Stadsregio stimuleert particuliere initiatieven OV

Nieuws -> Regio

Bron: Stadsregio Amsterdam
23-10-2012

Stadsregio gaat particuliere initiatieven voor aanvullend openbaar vervoer stimuleren. De Stadsregio Amsterdam reserveert € 600.000 voor kleinschalige initiatieven om meer fijnmazig openbaar vervoer te realiseren.

Eric Wiebes, portefeuillehouder openbaar vervoer van de Stadsregio, streeft met zijn OV-plan uit november 2011 naar sneller en beter openbaar vervoer zonder extra financiële middelen in te zetten; meer openbaar vervoer voor het beschikbare budget. Deze OV-visie gaat leiden tot veranderingen in de dienstregelingen die het vervoer voor de reiziger sneller maken en van de overheid minder subsidie vragen.

Wiebes Amstelveen
(Foto Sander van der Torren - 2012)

Wethouder Eric Wiebes (VVD) van de gemeente Amsterdam. Portefeuilles: Verkeer Vervoer en Infrastructuur en ICT


Dit leidt op de meeste plekken tot meer reizigers en sneller vervoer, maar er zijn ook plekken waar de fijnmazigheid terugloopt. Daarom wil hij om de fijnmazigheid van het openbaar vervoer te vergroten kleinschalige particuliere OV-initiatieven helpen mogelijk maken.

Op 18 oktober 2012 is door het dagelijks bestuur van de Stadsregio besloten hiervoor een fonds van 600 duizend euro te vormen. Voor het eind van het jaar zal een leidraad worden gemaakt voor de wijze waarop initiatiefnemers een bijdrage en de benodigde vergunning kunnen verkrijgen.

Ook wordt het bestaan van het fonds en de voorwaarden voor financiering uitgedragen via internet met als doel particuliere initiatieven te stimuleren die, aanvullend op de uitgegeven concessie(s), de kwaliteit van het openbaar vervoer vergroten. Een voorbeeld van het type initiatief, waaraan wordt gedacht is het al eerder met subsidie gerealiseerde particuliere busvervoer in Amsterdam Westpoort. De Stadsregio zal de reizigersadviesraad betrekken bij het opstellen van de leidraad voor financiering.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.