Bijgewerkt: 7 december 2022

Stadsstrand aan de Noordelijke Poeloever komt er

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
07-07-2021

Aan de Noordelijke Poeloever in Amstelveen komt binnenkort een speel- en recreatieplek. 'We willen Amstelveners een plek bieden om te recreëren bij de Poel. Vooral tijdens de coronacrisis is gebleken dat er grote behoefte is aan meer recreatiemogelijkheden dicht bij huis. Een stadsstrand biedt Amstelveen een nieuwe bijzondere speel- en recreatieplek' - zegt Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Sport. De werkzaamheden beginnen maandag 26 juli 2021 en zijn waarschijnlijk na anderhalve week afgerond.

De Noordelijke Poeloever is een mooie plek aan de Poel om te recreëren. Met een stadsstrand kan een speel- en recreatieplek worden ingericht die Amstelveen een unieke meerwaarde biedt. Als in de nabije toekomst op deze plek ook een officiële zwemplek kan worden ingericht zal deze meerwaarde nog verder toenemen. In de plannen is ook voorzien in een steiger. Daar kan ook de kleinschalige watersport gebruik van maken.Om de waterkwaliteit van de Poel te verbeteren zal in 2022 een baggerproef worden gestart. Daarover zijn met de partners in dit project, zoals de gemeente Amsterdam, Hoogheemraadschap Rijnland, en de provincie Noord-Holland afspraken gemaakt en is vanuit de provincie subsidie beschikbaar. De baggerproef zal uitwijzen of, wanneer en hoe de waterkwaliteit het beste kan worden verbeterd. 'Als eerste stap bieden wij Amstelveners met een stadsstrand alvast een speel- en recreatieplek aan de Noordelijke Poeloever' - legt Ellermeijer de gefaseerde aanpak uit.

Dit stadsstrand zal nog geen zwemplek bieden aangezien de waterkwaliteit in de zomer nog niet op zwemwaterniveau is. Met waarschuwingsbordjes zal worden aangegeven dat er niet gezwommen kan worden.
In het coalitieakkoord is vastgelegd dat er aan de Noordelijke Poeloever meer ruimte moet komen voor recreatie, sportvoorzieningen, een stadsstrand en horeca, met respect voor de natuurlijke omgeving. De ambitie is als volgt verwoord: “Bij de herinrichting van de Noordelijke Poeloever willen wij meer ruimte geven aan recreatie, sport(voorzieningen) en horeca. Tenslotte willen wij dat de kwaliteit van het zwemwater in De Poel wordt verbeterd en in samenhang daarmee De Poel op diepte wordt gebracht. Ook de aanleg van een stadsstrand betrekken wij daarbij.” De aanleg van een stadsstrand vindt plaats overeenkomstig de uitgangspunten van het College Uitvoeringsprogramma (CUP) en het plan past eveneens binnen het vigerende bestemmingsplan. Ook de looproute tussen Amsterdamse Bos en het Oude Dorp zal een meer natuurlijke verbinding moeten worden en groen karakter moeten krijgen.

Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.