Bijgewerkt: 12 augustus 2022

Stadsverwarming in 11.000 woningen in Amstelveen Noord

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
24-06-2021

De gemeente Amstelveen is in gesprek over het collectief stadsverwarming in Amstelveen Noord. Collectieve duurzame warmte is een belangrijk onderdeel van de gemeentelijke Transitievisie Warmte, gericht op verduurzaming van Amstelveen.

Floor Gordon (D66) wethouder Duurzaamheid: 'De plannen voor collectieve warmte in Amstelveen Noord raken veel huishoudens. Het gaat om 11.000 woningen, waarvan er nu 3.000 zijn aangesloten op het huidige warmtenet. Daarom is het van groot belang dat deze collectieve warmte onder goede voorwaarden beschikbaar komt, denk daarbij aan duurzaamheid, aansluitkosten, service en kosten van de warmte.'

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2020)

Floor Gordon (D66) wethouder Duurzaamheid


Uitkomst marktconsultatie. In Amstelveen Noord ligt al een warmtenet van Eneco met capaciteit om relatief snel veel woningen collectief te verwarmen. Er lopen ook al gesprekken tussen Eneco en woningcoöperatie Eigen Haard om versneld coöperatiewoningen aan te sluiten op het warmtenet. Volgens een uitgebreide marktconsultatie blijkt dat andere marktpartijen geen mogelijkheid zien naast Eneco een concurrerend warmtenet in Amstelveen Noord te realiseren. Eén andere partij, Polderwarmte, zou wel met Eneco willen samenwerken in Amstelveen Noord.

Over de Transitievisie Warmte. De gemeente Amstelveen wil in 2040 onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen, zoals aardgas. Per 1 juli 2018 is de wettelijke plicht voor netbeheerders om nieuwe huizen en kleine bedrijfspanden aan te sluiten op het aardgasnet vervallen. Sinds die datum krijgen bouwers geen vergunning meer voor plannen met een gasaansluiting. Het verduurzamen van de bestaande bouw blijft daarnaast een belangrijke opgave. De eerste stap in het verduurzamen van de bestaande bouw is het terugdringen van het energiegebruik door bijvoorbeeld isolatie en goede ventilatie. De volgende stap is het duurzaam verwarmen van de woningen en andere gebouwen, om ze onafhankelijk van fossiele brandstoffen te maken. Belangrijk onderdeel van de onderhandelingen is het verduurzamen van het bestaande warmtenet. De deze week door Eneco gepresenteerde ‘Ambitie voor klimaat neutrale energielevering in 2035’ zal hierbij betrokken worden.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Het warmtestation ligt aan de Meester Guillaume (Willem) van Prinstererlaan en treedt in werking bij storingen, of onderhoud van het bestaande stadsverwarmingsnet. Het station is op een open en tijdloze wijze ingepast in de omgeving en omkleed met Accoya-hout, dat behandeld is en 50 jaar meegaat. De warmte voor Amstelveen wordt geleverd vanuit de Nuon centrale in Diemen


In de Transitievisie Warmte staat als belangrijke maatregel onder meer het stimuleren van duurzame warmte in de vorm van collectieve verwarming van woningen. Uit onderzoek is gebleken dat collectieve warmte het beste alternatief is voor fossiele brandstoffen. Meerdere wijken in Amstelveen zijn benoemd als kansrijk voor deze collectieve warmte.  De uitwerking van de Transitievisie Warmte in wijkuitvoeringsplannen zal samen met de inwoners tot stand komen. De eerste gesprekken daarover worden in het tweede helft van 2021 opgestart.

Plannen voor Amstelveen Zuid. Ook voor Amstelveen Zuid zijn er mogelijkheden om grote delen collectief duurzaam te verwarmen. Zowel Eneco als Polderwarmte hebben hiervoor plannen gepresenteerd. Op basis van de Transitievisie Warmte wordt Amstelveen Zuid opgepakt nadat Amstelveen Noord in de uitvoeringsfase zit. Ook hier zullen de inwoners nauw betrokken worden bij de planvorming.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.