Bijgewerkt: 25 juni 2022

Stadsvilla's en herenhuizen komen op het braakliggend terrein langs de Handweg

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
03-04-2018

Op het braakliggend terrein tussen Bovenkerkerweg, Noordammerlaan en Maalderij komen woningen met de uitstraling van stadsvilla's en herenhuizen. De snackbar en kringloopwinkel verhuizen naar een nieuwe plek aan Ziederij. Het BP tankstation stopt na aanleg van de woningen met de verkoop van LPG, zodat woningbouw mogelijk is. Start bouw is naar verwachting medio 2019.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Het braakliggend terrein op de hoek van de Handweg-Noorddammerlaan op 12 januari 2018


In 2008 werd de Nissangarage en de ijzerwinkel van Hein Kroon gesloopt. De gemeente vindt het een goede zaak dat deze locatie eindelijk wordt bebouwd en bedrijvigheid plaatsmaakt voor woningen. Zo’n gebiedsontwikkeling start met een startnotitie. Hierin staan voorwaarden, waaraan de woningen maar ook bijvoorbeeld het groen, parkeerplekken en verkeer moeten voldoen.

TW/BPD Amstelveen VOF, een samenwerking tussen Trebbe Wonen B.V. en BPD Ontwikkeling B.V. ontwikkelt het terrein. In het plan is ruimte voor ongeveer 50 à 60 stadsvilla’s en herenhuizen. Direct omwonenden zijn tijdens de schets- en sloopfase van het project geïnformeerd. De ontwikkelaar houdt rekening met voldoende ruimte voor groen en parkeren. De bestaande hoogwatersloot krijgt een karakteristieke en centrale plek in het nieuwe woonwijkje. Voor de bouw begint, verhuizen Carels Cafetaria en kringloopwinkel De Boemerang naar Ziederij. Dit is in goed overleg tussen partijen geregeld door de ontwikkelcombinatie.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2018)

Artist impression van de nieuwbouw aan de Maalderij in Amstelveen


Plan inzien. Voordat het college van Burgemeester en Wethouders de startnotitie aan de gemeenteraad voorlegt, kunnen omwonenden en andere belanghebbenden hierop reageren. De ontwerp startnotitie (pdf 30 pagina’s) is van 4 april tot en met 1 mei 2018 in te zien bij balie Bouwen in het raadhuis of online via www.amstelveen.nl/Maalderij . Reageren binnen deze periode kan per brief naar Gemeente Amstelveen, college van burgemeesters & wethouders, Postbus 4, 1180 BA Amstelveen of per e-mail naar bouwprojecten@amstelveen.nl onder vermelding van Maalderij 4/8.

Inloopavond. Gemeente en TW/BPD Amstelveen VOF organiseren een inloopavond over dit project op woensdag 18 april 2018 van 19 uur tot 21 uur in het raadhuis van Amstelveen aan de Laan Nieuwer-Amstel 1,1182 JR Amstelveen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.