Bijgewerkt: 29 november 2022

Stand van zaken aanpak hennepplantages in Amstelveense woningen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
13-08-2014

Mirjam van 't Veld, burgemeester van Amstelveen informeert de leden van de gemeenteraad op 12 augustus 2014:

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Mevrouw Mirjam van 't Veld, burgemeester van Amstelveen


Geachte dames en heren,

In vervolg op de brief van mijn voorganger d.d. 30 juni 2014, de heer De Graaf, informeer ik u over de stand van zaken rondom de aanpak van illegaal woninggebruik. Sinds mijn komst als burgemeester van Amstelveen is mij duidelijk geworden, dat het oneigenlijk gebruik van woningen een probleem is in Amstelveen. Met name als het gaat om hennepplantages in woningen. Met grote regelmaat moet ik overgaan tot het sluiten van woningen. Sinds januari van dit jaar zijn er reeds 18 hennepplantages opgerold, waarvan 13 woningen zijn gesloten.

Dat een hennepplantage ook echt gevaarlijk kan zijn, blijkt uit een brand die op 11 augustus 2014 ontstond in Westwijk. Aan de Boy Edgarlaan is een zolderverdieping uitgebrand als gevolg van een hennepplantage. Vanwege een tijdige melding is alles gelukkig goed afgelopen. Het incident laat echter zien, dat het exploiteren van een hennepplantage in een woningen daadwerkelijk zorgt voor brandgevaar. Vanmiddag heeft de wijkagent samen met een medewerker van de gemeente een bezoek gebracht aan de naaste buren om uitleg en voorlichting te geven.

Foto Amstelveen
(Foto Ronald van Doorn - 2014)

Op 11 augustus 2014 ontstond in Westwijk aan de Boy Edgarlaan een brand. De zolderverdieping is uitgebrand als gevolg van een kortsluiting op een hennepplantage


Als gemeente blijven wij benadrukken, dat het belangrijk is dat mensen bij verdachte situaties, of als zij hennep ruiken dit melden bij de politie, of Meld Misdaad Anoniem. Ook woningeigenaren wijzen wij op het gevaar van hennepplantages. Daarnaast werken we als gemeente in samenwerking met de politie aan een actieprogramma om de aanpak van illegaal woninggebruik extra aan te pakken.

Vermeldenswaardig is tevens, dat een eigenaar recent bij de rechter heeft geprobeerd de sluiting van zijn woning te laten opschorten. De rechter heeft in deze zaak de gemeente in het gelijk gesteld en vond de zaak zo duidelijk, dat hij meteen mondeling uitspraak heeft gedaan.

Tenslotte kan ik u melden, dat vanmiddag opnieuw een woning is gesloten voor 3 maanden. Ditmaal aan de Meander. De hennepplantage in de woning bevatte 150 hennepplanten. Verder vond de politie professionele apparatuur, zoals lampen, ventilatoren en koolstoffilters. Ook aanstaande donderdag 14 augustus zal een woning worden gesloten. Het sluitingsbevel heb ik vandaag ondertekend. Ik hoop u hiermee in voldoende mate te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet, de burgemeester van de gemeente Amstelveen, mevrouw drs. M.M. van ’t VeldAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.