Bijgewerkt: 24 maart 2023

Stand van zaken aanpak woonfraude in Amstelveen week 42-2017

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
21-10-2017

Wonen en Handhaving informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de stand van zaken aanpak woonfraude in Amstelveen week 42-2017:

'Geachte leden van de gemeenteraad,

Het bestrijden van woonfraude is erop gericht om misstanden te voorkomen en om de woningen beschikbaar te maken voor degenen waarvoor ze bedoeld zijn. Woonfraude kent verschillende vormen; tijdelijke verhuur, woningdelen (met overbewoning als mogelijk gevolg), kamergewijze verhuur en onderverhuur. Hiervoor heeft uw raad bij de Kadernota 2018 voor de jaren 2018 en 2019 een extra budget beschikbaar gesteld. Daarnaast treedt onze burgemeester op tegen het gebruik van woningen ten behoeve van hennepteelt, prostitutie en ander crimineel gebruik.

De handhavingsactiviteiten zijn sinds medio 2015 gebundeld in de volgende 'projecten':

Schijnwerper, Schijnwerper in de Wijk; Crimineel gebruik. In het jaar 2016 hebben de handhavingsactiviteiten en de communicatie hierover tot 700 meldingen heeft geleid. Inmiddels hebben we in 2017 (januari tot en met augustus) 400 meldingen ontvangen. Van al deze meldingen zijn er nog circa 200 in behandeling. Met nog 4 maanden te gaan zal het aantal meldingen uiteraard nog stijgen. De burgemeester heeft in 2017 (tot nu toe) 19 woningen gesloten vanwege het crimineel gebruik daarvan, voor- namelijk voor wietteelt. In 2016 waren dat er in totaal 42. Mogelijk heeft de (regionale) stringente wiet aanpak nu effect maar het is nog te vroeg om concrete conclusies te kunnen trekken.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Herbert Raat (VVD) wethouder Wonen en Handhaving tijdens de vergadering van de raadscommissie Burgers en Samenleving op 18 oktober 2017


In het kader van het project Schijnwerper in de wijk is gestart met de wijken Keizer Karelpark en Groenelaan. Bij de laatstgenoemde wijk voor het eerst in samenwerking met diverse externe instanties waaronder de Belastingdienst, de Sociale verzekeringsbank en de Dienst Uitvoering Onderwijs. Bij de eerste huisbezoeken die in september in Groenelaan zijn gestart, na vergelijking van de bestanden, blijkt al, dat dit tot een hoger percentage 'hits' leidt. Nader onderzoek van deze hits, mede op basis van de verklaringen van degene(n) die in de woning wordt, of worden aangetroffen, zou kunnen leiden tot concrete handhaving.

In de commissie Ruimte, Wonen en Natuur van 28 november 2017 en in de raadsvergadering van 13 december 2017 bespreekt u het voorstel inzake Airbnb en andere tijdelijke verhuur. Gezien de intensivering van de handhaving op dit gebied is het wenselijk om toe te groeien naar een projectorganisatie, waar alle handhavingsactiviteiten op het gebied van woonfraude worden ondergebracht om de aanpak en de ambtelijke samenwerking te optimaliseren. Ook op dit punt worden stappen ondernomen op dit moment. Een integratie op langere termijn met andere vormen van fraudeaanpak, bijvoorbeeld identiteitsfraude, is hierbij een uitgangspunt.

Ik hou u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet, Herbert Raat wethouderAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.